Kriminologi GR (A), Droger och kriminalitet, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Kriminologi GR (A), Droger och kriminalitet, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursperioden sträcker sig från vecka 24 till och med vecka 33. Kursen går på halvfart vilket motsvarar ungefär 20 timmar per vecka. Inga obligatoriska träffar förekommer, utan undervisningen bedrivs enbart via interaktiva plattformen Moodle. Jag; Bo Fredrik Andersson, som är kursansvarig, samt mina kollegor Gustav Grut och Catherine DeOquinena önskar dig välkommen att dela sommaren med oss.

  • Kurskod: KR045G
  • Anmälningskod: M2019
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-06-08 - 2020-08-16

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursen är uppbyggd kring tre (3) moment, vilka kommer att behandlas genom kurslitteraturen, artiklar och allmänna diskussioner, samt en avslutande övergripande examination på lärplattformen Moodle. Distansstudier vid Mittuniversitetet och inom kriminologi innebär att studierna främst bedrivs genom interaktion och kommunikation här på lärplattformen Moodle. Ni uppmanas därför i att gemensamt söka nå momentens lärandemål, utan lärarens ständiga kontroll och översyn i att inlärningsprocessen framskrider.

Denna inlärningsprocess understödjer att ni får bästa behållning av kursen. Du förutsätts bland annat att mer självständigt söka efter kunskap och ta mer ansvar för den egna inlärningen. För distansstudier är det individuella ansvaret för inlärningen än mer betonat genom att det är få eller inga fysiska träffar. Ett aktivt deltagande i diskussionsforumen på lärplattformen är därför ett mycket viktigt moment i distansstudier.

Börja med att läsa studiehandboken och studiehandledningen för att få en bild av hur kursen är upplagd och vilka uppgifter som du ska göra under resans gång. Då vet du mer om vad som förväntas av dig och också vad du kan förvänta dig av kursen.

Har du inte införskaffat kurslitteraturen så är det hög tid att göra det i god tid innan kursstart! Det kan vara väntetid på kurslitteratur kring kursstart, så beställ den direkt. Litteraturlistan finner du i kursplanen och i studiehandledningen. Det bästa sättet att komma igång och få största utbytet av kursen är att börja läsa redan vid kursstart!

Bekanta dig med Moodle genom att klicka runt överallt – var nyfiken och klåfingrig! Det är viktigt att du känner till alla lärplattformens funktioner och att du har gjort dina profilinställningar redan vid kursstart, detta för att din IT-distanskurs skall kunna fungera på bästa sätt för dig.

Under Kommunikationsverktyg finner du ett forum för ”Presentationer”, där vi gärna vill att du skriver in en kort presentation av dig själv. Skriv gärna något om din bakgrund såsom tidigare studier och yrkeserfarenheter, var du bor, något intresse, utöver kriminologi, eller bara något kul som ingen av oss vet om dig men som du tycker vi borde veta!

Vi vill också gärna veta vad du har för erfarenheter, farhågor och förhoppningar på IT-distans och e-lärande (undervisning och lärande på nätet). Helt enkelt beskriva lite om dina tidigare erfarenheter; om du har pluggat på distans tidigare, vad tyckte var bra och vad som var dåligt, om du är helt ny inom e-lärande osv.

E-lärande i IT-distansstudier är en helt annan studieform än Campusstudier, i e-lärandet krävs ett större ansvar av studenten själv att ensam, men också tillsammans med övriga medstudenter, inhämta och skapa sig nya kunskaper. I e-lärande är det otroligt viktigt att vara aktiv och delaktig på lärplattformen, dels för att interagera med övriga medstudenter och därigenom känna samhörighet i det gemensamma intresset och lärandet, och dels för att erhålla fler perspektiv på det som ska läras in. Vi uppmuntrar därför till att du ger feedback på det andra skrivit – det är också alltid roligt att känna sig uppmärksammad i det man skrivit!

Kursen kommer genomgående att innehålla gemensamma diskussionsuppgifter. De inlägg du skriver i forumet kommer att ge extra poäng inför den avslutande webbaserade tentamen. Vi vill med diskussionsuppgifterna även uppmuntra er att aktivt diskutera med varandra utifrån den litteratur, artiklar och inspelade föreläsningar som gäller för kursen.

Ta dig an kurslitteraturen med stor entusiasm! Ett förslag på tidsplan och lässchema kommer att finnas i studiehandledningen som kan underlätta för dig att komma igång. Mer information och kursrelaterat material kommer att fyllas på i Moodle under kursens gång.

OBSERVERA, en obligatorisk uppgift ska vara genomförd senast den 26/6 (inga förkunskaper krävs). Mer information finns på Moodle.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Än en gång varmt välkommen till denna kurs!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetFredrik Bo Andersson
Kursansvarig