Pedagogik GR (A), Studieteknik, 3 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Studieteknik, 3 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen studieteknik 3 Hp har som syfte att möjliggöra för dig som student att på ett bra sätt komma igång med dina studier. Kursen syftar också till att ge en inblick i den kultur som råder i en universitetsmiljö samt att möjliggöra din utveckling av de lärandestrategier som passar dig bäst.

  • Kurskod: PE077G
  • Anmälningskod: T2029
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Kursperiod: 2020-06-08 - 2020-08-30

Kursen går helt på distans utan fysiska träffar. Kursen examineras via två uppgifter. Du kan välja att anmäla dig till en studiegrupp där andra studenter som vill samarbeta också anmäler sig och så kan ni stötta varandra i lärprocessen eller så kan du välja att studera helt på egen hand. Har du frågor kring kursen och innehållet kan du ställa frågor till mig i kursrummet så hjälper jag dig.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursens syfte är att introducera till akademiska studier. Kursen syftar vidare till att synliggöra verktyg för lärande och kommunikation för effektiva studier och yrkesliv. Kursen vill erbjuda studerande möjligheter att utveckla studieteknik och lärandestrategier. Dessutom ges inblick i den akademiska kulturen och vetenskaplig kunskapsbildning.

Vill du komma igång innan kursen startar kan du läsa den obligatoriska litteraturen.

Det finns inspelade föreläsningar i kursen som ska stötta dig i ditt lärande.

Viktigt att tänka på är att det är du själv som styr din medverkan i kursen och studier 100% på nätet utan fysiska träffar kräver god studiedisciplin då det inte finns någon lärare som "driver" på dina studier. När väl kursen startar finns ett schema i kursrummet som du ska följa.

Lärandemål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- självständigt planera sina studier
- reflektera över studieteknik och lärandestrategier
- sortera och strukturera kunskap i akademiska miljöer
- förstå universitetets roll i samhället

Innehåll
- Om akademiska studier
- Studieteknik, lärstilar och lärandestrategier
- Akademisk förståelse och färdighet
- Metakognition: att lära sig att lära


OBLIGATORISK LITTERATUR

Författare/red: Bergman, M. & Israelsson, B.
Titel: Att studera på högskolan: studieteknik och motivation på vägen.
Förlag: Lund: Studentlitteratur
Upplaga: 2018 andra upplagan

Författare/red: Schewe, O
Titel: Superstudent: effektivare inlärning, för bättre betyg
Förlag: (Kungsbacka ) Akademius förlag
Upplaga: 2019

REFERENSLITTERATUR

Författare/red: Bie, K.
Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
Förlag: Malmö: Gleerups.
Upplaga: 2014 . (1. uppl.)

Författare/red: Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T.L
Titel: Skriva för att lära: skrivande i högre utbildning
Förlag: Lund: Studentlitteratur
Upplaga: 2011 (2., [rev.] uppl.)

Författare/red: Liljeqvist, B
Titel: Plugga smartare
Förlag: Lund: Studentlitteratur.
Upplaga: 2019 (1.uppl)

- Handlinsplan för målstyrt lärande och personlig utveckling.
- Studietekniska tips och råd.
- Du har även möjlighet att använda annan litteratur t.ex. referenslitteratur eller webbsidor som komplement till den obligatoriska kurslitteraturen.
- Artiklar tillkommer.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen!

/Christina Widmark Saari

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetChristina Widmark-Saari
Kursansvarig