Pedagogik GR (A), Specialpedagogik med inriktning mot resilienta förhållningssätt i arbetet med NPF , 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik GR (A), Specialpedagogik med inriktning mot resilienta förhållningssätt i arbetet med NPF , 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Välkommen till sommarkurs på Mittuniversitetet. Vår kurs är förlagd som nät-distans och vi kommer kommunicerar via Zoom och lärplattformen Moodle. Kursen startar 15-16 juni och avslutas 11/8. Kursen fokuserar på NPF-området och konkret arbete i förskola, fritidshem och skola. Kursen har ett resilient förhållningssätt till detta arbete.

  • Kurskod: PE198G
  • Anmälningskod: T2199
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-06-08 - 2020-08-30

Vi träffs 15/6 9-17 och 16/6 9-15 med introduktion, föreläsningar och diskussioner. 29/6 erbjuds handledning för din uppgift som du arbetar med under kursens gång, samma sak 28/7. Då kopplar en lärare upp sig mot en grupp om ca 6 st. Kursen avslutas 11/8 med examination och då hoppas vi att vi kan träffas på Campus, Sundsvall.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

I kursen arbetar vi med aktionslärande. Du ska arbeta med ett/en fall/ fördjupning/ utvecklingsområde som du vill arbeta med under hela kursens gång. Det innebär att du arbetar med förändrings-/ förbättringsarbete i ditt vardagliga arbete på din arbetsplats. Det kan vara en individ, grupp, klass, arbetssätt, förhållningssätt, en litteraturstudie, m.m. Till första tillfället ska du ha en tydlig idé om vad du kan arbeta med.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi uppmanar dig att gå in på www.miun.se och vidare till Kursplaner, sök på PE198G och ta del av innehåll och litteratur i kursen. Till första tillfället ska du ha läst
Nilholm, C, (2019) En inkluderande skola, Studentlitteratur
Carlsson, Kendall, G (2015) Elever med neuropsykiatriska svårigheter: vad gör vi och varför, Studentlitteratur

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAssar Hörnell
Om du inte avser att gå kursen är det viktigt att du omedelbart går in och tackar nej utifrån det antagningsbesked du fått. På så sätt erbjuds din plats en student som står som reserv. Meddela också vår kursadministratör gunilla.lindgren@miun.se. Det underlättar vår planering av kursen och ger reserver möjlighet att gå kursen.

Varmt välkommen
Mvh Maria Mattsson, Assar Hörnell & Agneta Persson