Psykologi GR (A), Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Psykologi GR (A), Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen ger en första inblick i psykologins spännande värld, i form av att du får ta del av den vetenskapliga grunden till kända psykologiska begrepp och teorier. Kursen ger en bra förberedelse inför kommande studier i ämnet, men kan också utgöra en breddning inför annan examen. Utöver psykologins grunder illustreras aktuell forskning med föreläsningar av forskare vid Mittuniversitetet.

  • Kurskod: PS118G
  • Anmälningskod: P4019
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-06-08 - 2020-08-16

Sommaren 2020 har vi inga webbaserade träffar som kräver att du har tillgång till headset och webbkamera.

Kursen har en hög grad av frihet, då du kan genomföra de obligatoriska testen under hela kursperioden. Avslutande webbtentamen genomförs på en fast dag och tid, men på valfri plats. Kursupplägget tillåter till stor del studier på dag- och kvällstid, vardagar/helger.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Det är viktigt att du i samband med kursstart loggar in på studentportalen och besöker kursrummet i Moodle.
För att behålla din plats på kursen ska obligatoriskt test 1 vara godkänt senast den 28/6 kl. 12:00. Vid avsaknad av godkänt resultat på det första självrättande testet, ses det som passivt avhopp från kursen och avregistrering sker.

I denna kurs används stegvis examination. Vilket innebär att du först genomför det obligatoriska momentet som består av 7 självrättande test, vars frågor är kopplade till de inspelade föreläsningarna och respektive kapitel i kursboken. När du har uppnått godkänd nivå på samtliga test blir den avslutande skriftliga webbtentamen tillgänglig att genomföra vid något av följande 3 tillfällen:

• Webbtentamen (tillfälle 1): fredagen den 10/7 kl. 9:00-12:00.
• Webbtentamen (tillfälle 2): torsdagen den 13/8 kl. 13:00-16:00
• Webbtentamen (tillfälle 3): måndagen den 2/11 kl. 8:00-11:00

Önskar du bli klar med aktuell kurs och få betyg inrapporterade i god tid före höstterminen startar, då är det viktigt att du avslutar de obligatoriska testen före den 9/7 och därefter genomföra webbtentamen den 10/7.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Då det ibland kan ta tid att få tillgång till kurslitteraturen rekommenderas du att beställa denna i god tid före kursstart.
Hwang, P., Lundberg, I., & Smedler, AC. Grunderna i vår tids psykologi. Stockholm: Natur och kultur. Häftad upplaga, ISBN: 9789127131675, E-bok, ISBN: 9789127145344


Varmt välkommen till kursen och lycka till med dina studier i sommar!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetFanny Lundgren
Kursansvarig är Fanny Lundgren.