Statsvetenskap GR (A), Digital politik - från e-tjänster till sociala medier, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Statsvetenskap GR (A), Digital politik - från e-tjänster till sociala medier, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som håller i kursen heter Sofie Blombäck och Gertrud Alirani. Vi hoppas att kursen ger dig en bra inblick i hur vårt politiska system - från samhällsdebatt till genomförda beslut - påverkas av digitalisering.

  • Kurskod: SK052G
  • Anmälningskod: M7099
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-06-08 - 2020-08-16

Kursen genomförs helt på distans, via plattformen Moodle. Du kommer åt kursens sida efter att du registrerat dig på kursen (se information om hur du registrerar dig längre ner).

Kursen börjar den 8 juni och pågår till 14 augusti. Upplägget är flexibelt, där du själv bestämmer när du tar del av kursens material och genomför uppgifterna, men på Moodle finns ett förslag på ett arbetsschema

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursen består av tre moment. Den första delen introducerar vad digitaliseringen är och vad fenomenet kan tänkas innebära för det politiska systemet. Den andra delen tar upp frågor om politiskt deltagande och representation, med särskilt fokus på hur medborgares preferenser omvandlas till politiska beslut, och de teorier som hjälper oss att förstå hur dessa processer kan påverkas av digitalisering. Den tredje delen behandlar frågor om digitaliseringens påverkan på förvaltningsmässiga aspekter på politik. På så vis diskuteras exempelvis hur handläggning och implementering av politiska beslut influeras av digitalisering.

Kursen examineras genom två diskussionsuppgifter, som genomförs i forum på Moodle, och en hemtenta.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetSofie Blombäck
Kursansvarig