Sociologi GR (A), Intersektionella perspektiv på migration och risk, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Sociologi GR (A), Intersektionella perspektiv på migration och risk, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av att få grundläggande kunskap kring begreppen intersektionalitet, risk och migration och hur de samverkar. Den bygger på självstudier och aktivt deltagande i diskussionerna på kursplatformen Moodle.

  • Kurskod: SO097G
  • Anmälningskod: M7139
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2020-06-08 - 2020-08-16

Kursen börjar 20200608 och när kursplattformen öppnar så kommer du att hitta en studieguide med övergripande information om kursens upplägg och dess olika delmoment.

Redan innan kursstart kan ni använda 'cafe'-funktionen på Moodle om ni vill chatta med andra studenter på kursen.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Detta är en distanskurs som kommer examineras genom aktivt deltagande på alla moment på kursplatformen och inlämning av avslutande hemtentamen. Här följer en kort genomgång av kursens fyra moment:

Moment 1: Introduktion, reflektion och självpresentation. Examineras genom en kort reflektionstext
Moment 2: Intersektionella perspektiv på risk. Examineras genom ett inlägg och aktivt deltagande på diskussionsseminarium på Moodle
Moment 3: Intersektionella perspektiv på flyktningmigration. Examineras genom en sk. 'dugga' - dvs ett multiple choice test
Moment 4: Intersektionella perspektiv på migration och risk. Examineras genom en hemtentamen.

Specifik information om uppgifterna och deadlines kommer sedan att finnas på Moodle vid kursstart. Det kommer också att framgå på Moodle vilken lärare som är ansvarig för vilka moment och vi föredrar att ni ställer era frågor direkt till ansvarig lärare.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen: Välkommen till kursen! Vi ser fram emot att ta del av era reflektioner kring detta angelägna ämne.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetLovise Haj Brade
Kursansvarig