Historia GR (A), När Sverige blev till: medeltiden, ca 1050-1350, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Historia GR (A), När Sverige blev till: medeltiden, ca 1050-1350, 7,5 hp.

Den här kursen introducerar medeltidsstudier och diskuterar den period när kristna kungadömen växte fram i Norden. Denna kurs behandlar en historisk period präglad av stora samhällsförändringar, som betytt mer för hur vårt samhälle ser ut idag än vad vi kanske vanligtvis tror. Vår förhoppning är att det blir givande veckor som lär något om det förflutna och ger perspektiv på nutiden!

  • Kurskod: HI071G
  • Anmälningskod: M7339
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-06-07 - 2021-07-11

Kursen startar måndag 7e juni. Innan dess skall du ha införskaffat kurslitteraturen: R. Bartlett, The Making of Europe (1994 eller senare); F. Charpentier-Ljungqvist, Den långa medeltiden (2015); L. Roos, Att studera medeltiden (2008). När du har registrerat dig på kursen så skall du gå in på kurssidan i lärplattformen Moodle, där du finner all information som behövs för att komma igång!

Kursinformation

Kursen ges på IT-distans och innehåller inga fysiska träffar. All kommunikation sker via kursens lärplattform på Moodle, där uppgifter distribueras och lämnas in och där vi diskuterar i plattformens forum.
Undervisningens upplägg är kronologiskt och indelat i fyra block. Det första ägnas åt 1000-talet, det århundrade då man traditionellt brukar säga att svensk medeltid tar sin början. Det andra ägnas åt 1100-talet, tredje åt 1200-talet fram till början av 1300-talet. I det fjärde och sista blocket får vi perspektiv på denna period genom europeiska jämförelser. Kursens avslutas med en hemtentamen.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAndré Ahrling
André Ahrling, kursansvarig.