Historia GR (A), Demokrati och medborgarskap, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Historia GR (A), Demokrati och medborgarskap, 15 hp.

  • Kurskod: HI079G
  • Anmälningskod: M7269
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-06-07 - 2021-08-15

Kursen inleds måndag 7 juni och avslutas söndag 15 augusti. Den är en distanskurs med stor flexibilitet och innehåller inga tidsbundna onlineträffar. All kommunikation sker via lärplattformen Moodle som öppnar några dagar före kursstarten, där hittar du också kursens planering/schema.

Större skriftliga examinationsuppgifter skrivs och lämnas in under v. 27 respektive 32.

Kursinformation

Kursen är uppdelad i två moment, moment 1: "Demokrati och medborgarskap i Sverige och Norden” (v. 23-27) och moment 2: "Demokratiseringsprocesser i teori och praktik” (v. 28-32).

Syftet är att ge grundläggande och inom vissa områden fördjupade kunskaper om demokratins utveckling med tonvikt på perioden från 1800-talets mitt fram till idag. Det första momentet innehåller en fördjupning av den svenska demokratins historia: demokratiseringens förutsättningar och villkor på lokal, regional och nationell nivå. Fokus ligger på reformeringen av rösträtten, styrelseskicket och statsmakten i början av 1900-talet samt på demokratins nutida tillstånd och utmaningar. Det andra momentet, som vidgar perspektiven till internationell nivå, behandlar olika demokratiseringsteorier och belyser aktuell forskning inom området. Målsättningen är att detta delmoment ska ge Dig verktyg för att självständigt kunna jämföra och analysera demokratins historiska utveckling i Sverige, Europa och andra delar av världen.

Lärplattformen Moodle fungerar som vår mötesplats, där studiehandledning och annan viktig information kommer finnas tillgänglig vid kursstart. På Moodle kommer det också finnas möjlighet att ställa frågor till lärarna och delta i olika diskussionsforum.

Kursen examineras genom olika former av skriftliga inlämnings- och forumuppgifter som baseras på kurslitteraturen. Upplägget ger Dig stor flexibilitet i att planera dina studier men förutsätter ett stort mått av självständighet och eget ansvar.

Glöm inte att inhandla eller låna kurslitteraturen i god tid innan respektive moment startar (se aktuell litteraturlista i kursplanen). Förutom böckerna som hör till det första momentet är det bra om du inför starten har införskaffat boken av Ekman m. fl ”Demokratiseringsprocesser: nya perspektiv och utmaningar” (2014) eftersom den används för att ge en grundläggande introduktion till demokratiseringsteori och för att introducera några av de frågeställningar som vi kommer att behandla genom hela kursen.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Än en gång, varmt välkommen till sommarens studier!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetErik Nydahl
Kursansvarig