Historia GR (A), Folkhemmet och välfärdsstaten, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Historia GR (A), Folkhemmet och välfärdsstaten, 15 hp.

Sommarkursen Folkhemmet och välfärdsstaten handlar om hur den under lång tid framgångsrika svenska modellen växt fram och hur denna process kan jämföras med och relateras till andra länders ekonomiska utveckling. Kurslitteraturen ger även perspektiv på samhällsdebatten om den svenska modellen, med fokus på forskningen. Välkommen till en utvecklande kurs om ett aktuellt problemområde!

  • Kurskod: HI081G
  • Anmälningskod: M7379
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-06-07 - 2021-08-15

Onsdag 9 juni kl 13.15 presenteras kursens olika delar på Anne Hedéns zoomrum:
https://miun-se.zoom.us/j/784221342?pwd=VGkyaFNvQm5MaE41T1ZBa2w2ZjZDdz09
Presentationen spelas in och läggs ut på Moodle.

Kursinformation

Kursen ges på distans och omfattar inlämningsuppgifter, seminarier och föreläsningar.
Studieplaneringen ligger i Moodle. Kursen ges på helfart. Det innebär att 40 timmars studier i veckan - läsande och skrivande - förväntas under studieperioden. Kursen är uppdelad i två moment: välfärdsstatens grunder och välfärdsstaten i perspektiv.
Första inlämninguppgiften är 25 juni och instuderingsfrågorna som ska besvaras utgår från:

-Schön, Lennart, En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekler SNS Förlag 2000 (eller senare) 321 sido.r
-Åmark, Klas Hundra år av välfärdspolitik: välfärdsstatens framväxt i Norge och Sverige, Borea förlag 2005 343 sidor.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Tänk på att planera inläsningen under kursveckorna! Dela upp antalet sidor per vecka så att det blir en jämn fördelning över arbetsdagarna. Inläsningsfrågorna till respektive bok är till för att stödja inläsningen och inlämningsuppgifterna fungerar även även som förberedelse inför den fördjupande essäuppgift som avslutar kursen. Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnne Hedén
Kursansvarig