Historia GR (A), Förintelsen och andra folkmord, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Historia GR (A), Förintelsen och andra folkmord, 7,5 hp.

På denna sommarkurs ställs svåra och intressanta historiska frågor! Genom kurslitteraturen som fokuserar olika
folkmord i modern tid studeras framförallt historikers försök att förstå mänskliga
handlingar som på många sätt framstår
som ofattbara. Samtidigt ges ett samlat perspektiv på hur de olika händelseförloppen hänger samman med andra samhälleliga processer.

  • Kurskod: HI083G
  • Anmälningskod: M7289
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-06-07 - 2021-08-15

Måndag 7 juni kl 15.15-17.00 presenteras kursens olika delar på Anne Hedéns zoomrum:
https://miun-se.zoom.us/j/784221342?pwd=VGkyaFNvQm5MaE41T1ZBa2w2ZjZDdz09
Presentationen spelas in och läggs ut på Moodle.

Kursinformation

Kursen ges på distans och omfattar inlämningsuppgifter, seminarier och föreläsningar. Studieplaneringen ligger i Moodle, liksom inlämningslådor och en del av kurslitteraturen. En av de böcker som inte ligger på Moodle utan som måste lånas eller köpas är den bok som studentgruppen ska läsa till det första inlämningstillfället (21 juni): Herf, Jeffrey, The Jewish Enemy. Nazi Propaganda during World War II and the Holocaust (2008, The Belknap Press). Även boken till den andra inlämningen måste köpas eller lånas: Browning, Christopher R., Ordinary men. Reserve Police Battalion 101 and the final solution in Poland (2001, Penguin Books Ltd, finns även som e-bok). Även den svenska utgåvan Helt vanliga män: reservbataljon 101 och den slutliga lösningen i Polen kan användas, finns på bibliotek.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Studietakten halvfart innebär att 20 timmars studier i veckan förväntas under studieperioden.
Kursen kräver en hel del inläsning. Räkna med att läsa i snitt drygt 20 sidor varje vardag under de tio kursveckorna. Inläsningsfrågorna till respektive bok är till för att stödja inläsningen och fungerar även som förberedelse inför den fördjupande essäuppgift som avslutar kursen. Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnne Hedén
Kursansvarig och undervisande lärare på kursen.