Historia GR (A), Militärhistoria, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Historia GR (A), Militärhistoria, 7,5 hp.

Hej och välkommen till kursen i militärhistoria! Jag som håller i kursen heter Håkan Gunneriusson och är docent i krigsvetenskap.


Hur stred grekerna i det antik? Vad avses med dagens hybrida krigföring?

Detta är några av de många frågor som kommer att besvaras vid den militärhistoriska översiktskurs som vi erbjuder under sommaren 2021.

  • Kurskod: HI097G
  • Anmälningskod: M7319
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-06-07 - 2021-08-15

Kursen ges på halvfart och börjat måndagen den 7 juni och avslutas fredagen den 13 augusti med en hemtentamen.

Kursen är en nätkurs och innehåller inga fysiska träffar. I stället kommer denna lärplattform (moodle) att vara vår mötesplats, där information om rapporter,veckofrågor, kursplan med litteraturlista och annan viktig information kommer att finnas tillgänglig.

Kursinformation

Det nätbaserade kursupplägget förutsätter rent allmänt god förmåga till självstudier och innebär att du har stor flexibilitet i att kunna tids planera dina studier.

I princip finns det tre hållpunkter, det är inlämning av 2 pm samt hemtentamen.

Därtill skall de självrättande veckofrågorna vara helt rätt besvarade för att hemtentamen samt inlämningsfolder skall göras synliga för var och en av er.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Jag hoppas att kursen kommer att vara både rolig och lärorik!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetHåkan Gunneriusson
Kursansvarig docent Håkan Gunneriusson