Historia GR (A), Rasismens historia, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Historia GR (A), Rasismens historia, 15 hp.

  • Kurskod: HI108G
  • Anmälningskod: M7349
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-06-07 - 2021-08-15

Kursinformation

Varmt välkommen till sommarkursen Rasismens historia. Den påbörjas måndag 7 juni och avslutas 15 augusti och är uppdelad i två moment:

Moment 1: Rasismens rötter: från limpieza de sangre till den vite mannens börda (v. 23-27)
Moment 2: Den moderna rasismen: från vetenskap till kulturfråga (v. 28-32)

Kursens övergripande syfte är att diskutera definitioner av begreppet rasism, rasismens funktion, uppkomst och utveckling.

Kursen är en nätkurs och innehåller inga fysiska träffar. I stället kommer Lärplattformen Moodle vara vår mötesplats, där studiehandledning, uppgifter och annan viktig information kommer finnas tillgänglig vid kursstart. På Moodle kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till läraren och delta i olika diskussionsfora.

Under kursen kommer ett antal veckouppgifter ges baserade på kurslitteraturen. Båda momenten avslutas med en hemtentamen (på två fastställda datum). Inhandla eller låna litteraturen i god tid innan kursen startar. Det är extra viktigt att ni skaffar Fredricksons bok ”Rasism: En historisk översikt” innan kursen startar. Boken, som ger en grundläggande överblick och introducerar några av de frågeställningar som vi kommer att behandla under kursen, läses under första kursveckan.

Litteratur:

George M Fredrickson, Rasism: En historisk översikt, 2003, Historiska media (finns som e-bok)
Christian Catomeris, Det ohyggliga arvet, 2017, Ordfront Förlag
Sven Lindqvist, Utrota varenda jävel, 2020, Nirstedt
Tobias Hübinette (red.), Ras och vithet: Svenska rasrelationer igår och idag, 2017, Studentlitteratur
Mattias Gardell, Islamofobi, 2011, Leopard (Finns som E-bok)
David R. Roediger, How race survived US history: from settlement and slavery to the eclipse of postracialism, 2019, Verso (Finns som E-bok)
Gunnar Broberg & Mattias Tydén, Oönskade i folkhemmet: rashygien och sterilisering i Sverige, 2005, Dialogos

Enstaka artiklar/bokkapitel kan tillkomma, distribueras av undervisande lärare.

Har ni frågor som rör första momentet eller kursen som helhet, kontakta Per Hammarström, per.hammarstrom@miun.se. Rör frågorna specifikt det andra momentet kan ni vända er till Christian Gredov, christian.gerdov@miun.se.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkomna till kursen!
/Per Hammarström och Christian Gerdov

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetPer Hammarström
Kursansvarig