Kulturgeografi GR (A), Globaliseringens utmaningar, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Kulturgeografi GR (A), Globaliseringens utmaningar, 7,5 hp.

Globaliseringens utmaningar är komplexa och breda. Genom att studera kulturgeografins olika teman får vi en nyanserad förståelse för både positiva och negativa aspekter av globaliseringen. Dessa teman involverar bland annat migration, ekonomi, politik, natur och kultur.

Det är viktigt att du läser studiehandledningen noggrant eftersom all information du behöver om kursen finns där.

  • Kurskod: KG044G
  • Anmälningskod: L4039
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-06-07 - 2021-08-15

Kursen börjar 7 juni, vecka 23, 2021. Kl. 13:15-15:00. Länk kommer senare.
Till dess är det bra att ha börjat läsa kap. 1 och 2 i kursboken av Knox och Marston; Geography matters och The changing global context.

Kursinformation

Kursen ges på halvfart och sker helt på distans, vilket innebär att den inte påverkas av några Covid-restriktioner.
All information om uppgifter, läsanvisningar och datum finns på lärplattformen Moodle och i studiehandledningen.

Obligatorisk kurslitteratur: Knox, Paul och Marston, Sallie (2016) Human Geography. Places and Regions in Global Context. 7e. upplagan, Pearson Education International: Harlow.
Obs: Om du hittar en tidigare upplaga är det inget problem.

Utöver boken kommer ni att läsa artiklar som finns att tillgå på Moodle.

Vi kommer inte att ha några obligatoriska föreläsningar eller seminarier. Ni kommer heller inte att göra några grupparbeten, utan ni kommer att skriva tre individuella inlämningsuppgifter under sommaren. Instruktionerna för de första två kommer att finnas på Moodle från start. De har inlämningsdatum 2 juli respektive 30 juli. Under vecka 32 kommer ni att skriva en hemtenta. Den publiceras kl. 8 måndagen 9 augusti och ska lämnas in senast söndag 15 augusti.

Varannan vecka kommer ni att göra quiz med flervalsfrågor. Dessa måste ni klara för att bli godkända på kursen. De görs och rättas automatiskt på Moodle.

Länk till schemat: https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5089Z9803vQQ7wZ1Q90Y08yY5YQ7.html

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Kulturgeografins fält är spännande och varierat. Jag hoppas att ni ska tycka det är roligt och lättsamt att ta er igenom den här kursen i sommar, och att den väcker lite nya tankar och perspektiv hos er om den globala värld vi alla är en del av.

Vi ses 7 juni.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetKlara Persson
Kursansvarig