Kriminologi GR (A), Introduktion till kriminologi, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Kriminologi GR (A), Introduktion till kriminologi, 7,5 hp.

Vi i lärarlaget hälsar dig varmt välkommen och vi hoppas den här kursen ska ge dig en intressant inblick i ämnet kriminologi.

Jag, Christer Svennerlind, som är kursansvarig är kriminolog och undervisar inom området kriminologi vid Mittuniversitetet. Jag ser fram mot en kunskapsgivande och intressant sommar tillsammans med dig!

Återigen, varmt välkommen till kursen!
Christer

  • Kurskod: KR011G
  • Anmälningskod: M7229
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-06-07 - 2021-08-15

Kursen går på halvfart vilket motsvarar ungefär 20 timmar per vecka. Inga obligatoriska träffar förekommer utan all undervisning bedrivs via den interaktiva lärplattformen Moodle.

Under de 10 veckor som kursen pågår kommer kunskapsinhämtningen att ske genom webbföreläsningar, egen läsning och gemensamma diskussioner på lärplattformen

Kursinformation

Kursen är indelad i tre (3) moment. I moment ett (1), Kriminologiska teorier, beskrivs de vanligaste begreppen inom området, samt kriminologiska teorier och dess ursprung och framväxt. Moment två (2), Vetenskapsteori och begrepp, ger en introduktion till vad vetenskap är och de grundläggande vetenskapsteoretiska begreppen. I moment tre (3) introduceras den svenska rättskedjan genom en övergripande beskrivning av vad som händer från begånget brott till verkställd påföljd, innehållande bland annat frihetsberövande åtgärder, rättegång och olika andra påföljder. Kursen beskriver även de vanligaste begreppen inom det kriminologiska området och hur brott påverkar samhället.

OBS! all kurslitteratur är obligatorisk

Kursen kommer genomgående att innehålla diskussionsuppgifter som genomförs i allmänna diskussioner kring ett antal frågor, ett fall eller liknade. Dessa diskussioner är således viktiga för kursens genomförande och ert lärande.

Genom att genomföra webbtentamen i slutet av kursen kommer du på ett bra sätt få möjlighet att visa de kunskaper du har erhållit inom de olika kriminologiska ämnesområdena.
Du examineras på kursen genom en webbtentamen som är öppen under ett helt dygn.

OBS! examinationen omfattar all kurslitteratur.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Har du frågor eller funderingar? Är det något du saknar eller vill ha hjälp med? Tveka inte att kontakta oss, vi finns här för din skull.

Lycka till med studierna och väl mött på Moodle!
Hälsningar Lärarlaget

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetChrister Svennerlind