Nationalekonomi GR (A), Offentlig ekonomi, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Nationalekonomi GR (A), Offentlig ekonomi, 7,5 hp.

Jag som håller i kursen heter Barbro Widerstedt och jag har jobbat som lektor på Mittuniversitetet av och till sedan 2017. Innan dess arbetade jag i femton år i statsförvaltningen, bland annat på myndigheten Tillväxtanalys och vid Regeringskansliet. Jag tycker den offentliga sektorns roll i ekonomin är ett ämne som är viktigt och intressant att studera, och hoppas ni kommer att tycka likadant!

  • Kurskod: NA008G
  • Anmälningskod: L4119
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-06-07 - 2021-08-15

Kursen inleds med en (icke-obligatorisk) zoom-träff den 7 juni kl 14-15. Tillfället spelas in om du inte har möjlighet att delta vid denna tidpunkt. Länk till mötet i Zoom kommer att publiceras i Moodle.

Kursinformation

Kursen är en introduktion till den samhällsekonomiska mikroteorin och dess normativa del, välfärdsteorin. Kursen syftar till att ge insikt om varför vi inom vissa områden i ekonomin behöver offentlig produktion och/eller offentlig styrning av privat verksamhet samt vilka styrmedel som offentliga sektorn har till sitt förfogande.

Kursen har inga fysiska träffar och inga schemalagda moment. Studenterna har i stället konakt via lärplattformen Moodle. Allt undervisningsmaterial, till exempel inspelade föreläsningar, underlag och övningsuppgifter delas via Moodle.

Examinationen består av en hemtenta och en inlämningsuppgift.

Litteraturen på kursen är:
Svanberg, H: Mikroekonomi i ett nötskal, senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur
Hultkrantz, L: Den offentliga sektorns ekonomi, kap 6 i Hultkrantz, L och Österholm, P: Marknad och politik, 12:e upplagan. Lund: Studentlitteratur.
Nordblom, K: De svenska skatterna, kap 7 i Hultkrantz, L och Österholm, P: Marknad och politik, 12:e upplagan. Lund: Studentlitteratur.
Bowles, S m.fl: Governments and Markets in a Democratic Society. Kap 12 i the CORE: Economy, Society and Public Policy, Oxford: Oxford University Press.

Studentlitteratur har erbjudit att ni kan köpa elektronisk tillgång till de anvisade kapitlen i Marknad och politik till en lägre kostnad än hela boken ny. Ni kan också leta boken på andrahandsmarknaden - många A-kurser har boken på litteraturlistan.
Kapitlet "Governments and Markets in a Democratic Society" finns att läsa gratis på nätet: https://www.core-econ.org/espp/book/text/12.html

Övrig litteratur (artiklar, myndighetsrapporter) kommer att finnas på Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Jag hoppas att vi får några intressanta och lärorika veckor i sommar!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetBarbro Widerstedt
Kursansvarig, Lektor i nationalekonomi.