Pedagogik GR (A), Särbegåvade elever i skolan – förutsättningar och utmaningar, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik GR (A), Särbegåvade elever i skolan – förutsättningar och utmaningar, 7,5 hp.

Välkomna till sommarkursen som handlar om Särbegåvade elever i skolan. Jag som är lärare på kursen heter Lena Ivarsson och är lektor i pedagogik vid Mittuniversitetet.

  • Kurskod: PE188G
  • Anmälningskod: T2059
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-06-07 - 2021-07-11

Kursen introduceras måndagen den 7 juni kl. 10-12. Kan du inte vara med vid introduktionen finns all information skriftlig och det finns också möjlighet att ställa frågor skriftligt.
Introduktionen äger rum i mitt Zoomrum:

https://miun-se.zoom.us/j/9018501117

Kursinformation

Studiehandledning, litteraturlista, kursplan, artiklar, inspelade föreläsningar och eventuellt övrigt material finns tillgängligt i lärplattformen Moodle vid kursens start.
Kursen ges som IT-distans utan fysiska träffar. Kursen har fyra frivilliga digitala träffar: kursintroduktion och tre lärseminarier.
Kursen startar med introduktion den 7 juni, kl.10-12.
Senast den 10 juni ska alla deltagare lämna in en kort skriftlig presentation i Moodle.
Den 17 juni, kl. 10-12, hålls det första lärseminariet som fokuserar särbegåvning i ett historiskt och samhälleligt perspektiv samt definitioner och problematisering av begreppet särbegåvning. Detta är också temat för inlämningsuppgift 1 som lämnas in senast 25 juni.
Den 25 juni, kl. 10-12, är det dags för det andra lärseminariet som handlar om undervisning och lärande för särbegåvade elever. Detta är temat för inlämningsuppgift 2 som lämnas in senast 1 juli.
Det tredje lärseminariet hålls den 1 juli, kl. 10-12, med fokus på förutsättningar och utmaningar i undervisning och lärande för särbegåvade elever. Den avslutande inlämningsuppgiften har detta tema och ska lämnas in senast den 8 juli.
Lärseminarierna inleds med en kortare föreläsning och har därefter som syfte att möjliggöra goda samtal och diskussioner kopplade till kursens olika teman.
Inlämningsuppgifterna som är baserade på kurslitteraturen är ett sätt för dig att bearbeta och reflektera kring särbegåvning utifrån de olika temana i kursen.

Möjlighet till kommunikation med lärare och övriga kursdeltagare under kursens gång finns via lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Har du frågor och funderingar inför kursstarten går det bra att höra av sig till mig via e-post eller telefon.

lena.ivarsson@miun.se

tfn: 010-142 80 44

Ett litet tips är att skaffa kurslitteraturen i god tid innan kursstart.

Varmt välkommen!

Lena Ivarsson, kursansvarig

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetLena Ivarsson
Kursansvarig, Lena Ivarsson