Pedagogik GR (A), Kompletterande pedagogisk utbildning, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9 och Gymnasielärare, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik GR (A), Kompletterande pedagogisk utbildning, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9 och Gymnasielärare, 30 hp.

Jag heter Charlotta Collén och är kursansvarig.
Kursen är en del av den utbildningsvetenskapliga kärnan och innehåller områden som är viktiga för din framtida yrkesutövning. Innehållet är exempelvis läroplansteori, didaktik, sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för att tillägna dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att självständigt arbeta som lärare i skolan.

  • Kurskod: PE201G
  • Anmälningskod: T2039
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2021-06-07 - 2022-01-16

Kursintroduktionen sker i samband med programintroduktionen måndag v.23 kl.10.15 i Zoom, https://miun-se.zoom.us/j/7194626584. Innan dess är det viktigt att du registrerar dig på kursen och bekantar dig med vår lärplattform Moodle, mer information om Moodle och Zoom hittar du här: https://www.miun.se/student/studentstod/it-tjanster/digitala-verktyg-for-studenter/

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri1X50g76560YvQQ41Z8671Y0ZyQ005725Y62Q5.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Kursen består av fyra moment där de första två momenten kommer att läsas parallellt helt på distans. Moment 3 påbörjas v.34 och avslutas v.39. Det sista momentet börjar måndag v.50, direkt efter avslutad Vfu (verksamhetsförlagd utbildning) och avslutas söndag v.2. Mer information om campusträffar kommer, men uppdatera dig kontinuerligt via vår hemsida, miun.se.

För aktuell litteraturlista söker du på kurskoden PE201G på vår hemsida, eller vi länken: https://www.miun.se/EPiServer/CMS/Content/utbildning/kursplaner-och-utbildningsplaner/Sok-kursplan/kursplan,,66666/?epieditmode=False&kursplanid=27384

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi som arbetar i kursarbetslaget ser fram emot att få träffa dig och vara en del av dina studier i lärarutbildningen KPU!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCharlotta Collén
Med vänlig hälsning
Charlotta Collén
Kursansvarig/Programansvarig
E-post:charlotta.collen@miun.se
Tel: 010-142 80 52