Psykologi GR (A), Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Psykologi GR (A), Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar, 7,5 hp.

Kursen ger en första inblick i psykologins spännande värld, i form av att du får ta del av den vetenskapliga grunden till kända psykologiska begrepp och teorier. Kursen ger en bra förberedelse inför kommande studier i psykologiämnet, men kan även utgöra en breddning inför examen i annat huvudämne. Utöver psykologins teoretiska grunder illustreras aktuell forskning.

  • Kurskod: PS150G
  • Anmälningskod: P4049
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-06-07 - 2021-08-15

Sommaren 2021 ges undervisningen via inspelade föreläsningar samt att det första examinationsmomentet kan göras på dag och eller kvällstid. Det andra och avslutande examinationsmomentet/webbtentamen genomförs på en vardagdag under dagtid, men på valfri plats. Kursupplägget tillåter således stor frihet i studierna.

Kursinformation

Det är viktigt att du i anslutning till kursstarten loggar in på studentportalen och besöker kursrummet i Moodle. Inled kursen med att läsa studiehandledning och lyssna på kursintroduktionen, därefter rekommenderas du kicka igång lärprocessen genom att ta dig an kurslitteraturen och de inspelade föreläsningarna.

I denna kurs används stegvis examination. Vilket innebär att du först genomför examinationsmoment 1, vilken består av 7 självrättande test vars frågor är kopplade till de inspelade föreläsningarna och respektive kapitel i kursboken. När samtliga 7 test är avslutade ges möjlighet att delta i examinationsmoment 2, vilket består av en webbaserad tentamen som ges vid följande tillfällen:

• Tillfälle 1: tisdagen den 13/7 kl. 10:00-13:00.
• Tillfälle 2: fredagen den 13/8 kl. 13:00-16:00
• Tillfälle 3: tisdagen den 2/11 kl. 8:00-11:00

Önskar du avsluta kursen och få in slutbetyg i LADOK i god tid före höstterminen startar, då är det viktigt att du avslutar examinationsmoment 1 och därefter examinationsmoment 2 inom ramen för ordinarie examinationstillfälle 1 (ordinarie examinationstillfälle).

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Då det ibland kan ta tid att få tillgång till kurslitteraturen rekommenderas du att beställa denna i god tid före kursstart.
Hwang, P., Lundberg, I., & Smedler, AC. Grunderna i vår tids psykologi. Stockholm: Natur och kultur. Häftad upplaga, ISBN: 9789127131675 (år 2012), E-bok, ISBN: 9789127145344 (år 2015)


Varmt välkommen till kursen och lycka till med dina sommarstudier!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetIngela Eng
I lärarlaget ingår bland andra Michaela Tjernberg som är kursförberedande och examinator för kursen, Britta Lindman som är lärare och kursansvarig under juni samt samt Ingela Eng som är lärare och kursansvarig under juli-augusti.