Statsvetenskap GR (A), Laglöst internationellt landskap: stater på kollisionskurs med det internationella systemet, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Statsvetenskap GR (A), Laglöst internationellt landskap: stater på kollisionskurs med det internationella systemet, 7,5 hp.

Välkomna till kursen "Laglöst internationellt landskap stater på kollisionskurs med det internationella systemet". Vi som undervisar på kursen är Håkan Gunneriusson (docent i krigsvetenskap) och David Karlström.

  • Kurskod: SK071G
  • Anmälningskod: M7399
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2021-06-07 - 2021-08-15

Kursen är upplagd på ett sätt som möjliggör fria studier inom vissa gränser. Föreläsningar är inspelade och delexaminationerna är redan offentliggjorda med goda inlämningsintervall så att ni har möjlighet att planera era arbetsinsatser för denna kurs.

Kursinformation

Kursen är relativt fritt upplagd med 2 pm och en hemtentamen. Alla uppgifterna har ett tämligen generöst tidspann att utföras på.

Artikeln av Tishy i Reforming the Legal Framework of the OSCE: Developments, Status Quo and Future Ambitions" i The LegalFramework of the OSCE finns som pdf i Moodle (kursytan).
Resten av böckerna bör dock köpas/lånas.
Artiklarna är däremot mestadels publicerade gratis på nätet.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi hoppas att kursen kommer att vara såväl intressant som lärorik.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetHåkan Gunneriusson
Kursansvarig Docent Håkan Gunneriusson