Kriminologi GR (A), Introduktion till kriminologi, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Kriminologi GR (A), Introduktion till kriminologi, 7,5 hp.

Lärarlaget hälsar dig varmt välkommen och hoppas att denna kurs ska ge dig en intressant inblick i ämnet kriminologi.

Jag, Catherine de Oquiñena, som är kursansvarig och lärare på kursen är kriminolog och undervisar vid Mittuniversitetet, ser fram mot en kunskapsgivande och intressant sommar tillsammans med dig!

  • Kurskod: KR057G
  • Anmälningskod: M2269
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2022-06-06 - 2022-08-14

Kursperioden sträcker sig över tio veckor, från vecka 23 till och med vecka 32. Kursen går på halvfart vilket motsvarar ungefär 20 timmar per vecka. Inga obligatoriska träffar förekommer utan all undervisning bedrivs via den interaktiva lärplattformen Moodle.

Kursinformation

Det som styr innehållet och examinationen i kursen är syftet och lärandemålen som finns presenterade i kursplanen. Läs noga igenom syftet och lärandemålen så får du en uppfattning om vad du förväntas kunna efter du har genomgått kursen. Detta ger dig också en guidning i vad det är som är viktigt att fokusera på i kurslitteraturen.

Kursen introducerar ämnet kriminologi genom att beskriva de vanligaste
begreppen inom området samt att beskriva de kriminologiska teoriernas ursprung. Kursen fortsätter med att beskriva de främsta kriminologiska teorierna. Därtill introduceras även den svenska rättsprocessen genom en övergripande beskrivning av vad som händer från begånget brott till verkställd påföljd, innehållande bland annat frihetsberövande åtgärder, rättegång och olika påföljder. Kursen introducerar även den kriminologiska grenen viktimologi och dess grundläggande begrepp och teorier.

Kursen du läser är på IT-distans vilket innebär att det inte finns några obligatoriska träffar på Campus Sundsvall. Det egna ansvaret blir därför av största vikt och din egen inlärningsprocess är i fokus. Till din hjälp finns lärplattformen Moodle. Där har du möjlighet att diskutera kursinnehållet och kurslitteraturen med andra studenter. Ta till vara på den möjligheten då det blir en mer livfull kurs och då det underlättar ditt egna lärande. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Kursen är uppbyggd kring tre moment, vilka kommer att behandlas genom kurslitteraturen, förinspelade föreläsningar, övningsuppgifter, allmänna diskussioner i forum på Moodle samt en avslutande övergripande examination som kommer att ske i lärplattformen Moodle. Du examineras på kursen genom en webbtentamen som motsvarar 7,5 hp. Genom att genomföra webbtentamen i slutet av kursen kommer du på ett bra sätt få möjlighet att visa de kunskaper du har erhållit inom de olika kriminologiska ämnesområdena. På examinationen ges betyget A-F. A - E är Godkänt, F är underkänt. För att erhålla något av de godkända betygen A-E krävs att examinationen är genomförd i tid och godkänd.

OBS! examinationen omfattar den obligatoriska kurslitteraturen.


Obligatorisk kurslitteratur:

Författare/red: Andersson, F.
Titel: Kriminologins grunder
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Granström, G., Mannelqvist, R., & Weinehall, K.
Titel: Brottsoffer - ansvar och konsekvenser
Upplaga: 2005
Webbadress: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A157213&dswid=-
4576

Författare/red: Heber, A., & Roxell, L
Titel: Att odla kriminologi. Perspektiv på brott & utsatthet.
Upplaga: 2019
Webbadress: https://bit.ly/3txrzEI

Författare/red: Sarnecki, J., Carlsson, C.
Titel: Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och
orsaker
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen, varmt välkommen till sommarkursen Kriminologi GR (A), Introduktion till kriminologi, 7,5 hp.

Hälsningar
Catherine de Oquiñena

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatherine de Oquinena
Kursansvarig

Sidan uppdaterades 2021-10-29