Sociologi GR (A), Våldets roll i samhället, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Sociologi GR (A), Våldets roll i samhället, 7,5 hp.

I det här välkomstbrevet finner ni relevant information kring kursens upplägg, dess lärandemål, och examinationer. Informationen kan dock komma att uppdateras löpande och det är därför viktigt att ni aktivt söker information i kursens plattform på Moodle.

  • Kurskod: SO094G
  • Anmälningskod: M7149
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2022-06-06 - 2022-08-14

Kursens övergripande syfte är att introducera sociologiska begrepp och teorier kring våld och våldsanvändning. Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
-redogöra för begrepp och teorier om våld och våldsanvändning,
-diskutera hur sociologiska teorier kan användas för att studera våld i samhället
-analysera sociala företeelser och frågeställningar kring våld i samhället.

Kursinformation

Kursen är på IT-distans vilket innebär att det inte finns några obligatoriska träffar. Det egna ansvaret blir därför av största vikt och din egen inlärningsprocess är i fokus. Till din hjälp finns dock lärplattformen Moodle. Där har du möjlighet att diskutera kursinnehållet och kurslitteraturen med andra studenter. Ta till vara på den möjligheten då det blir en mer livfull kurs och underlättar ditt egna lärande.

På Moodle finns en inspelad kursintroduktion samt korta föreläsningar som flera av kurslitteraturens författare håller.

För att säkerställa att du har uppnått lärandemålen måste dina kunskaper, färdigheter och förmågor kontrolleras genom examination.
I denna kurs finns det tre examinationsuppgifter: quiz, gruppdiskussion och hemtentamen. Alla examinationsuppgifter är obligatoriska och måste vara godkända för att du ska bli godkänd på kursen.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen, välkommen till kursen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetEbru Özturk
Kursansvarig

Sidan uppdaterades 2021-10-29