Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism, 7,5 hp.

Jag som är kursansvarig heter Cecilia de Bernardi och jag är doktor i turismvetenskap. I min doktorsavhandling har jag fokuserat på urbefolkningsturism, äkthet och hållbarhetscertifieringar. Jag har fokuserat på hur certifieringar kan attrahera (eller inte) turister. Med andra ord, hur certifieringar påverkar (eller inte) turister till att resa någonstans.

  • Kurskod: TR067G
  • Anmälningskod: L4069
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2022-06-06 - 2022-08-14

Kursen har inga fysiska träffar utan genomförs via Moodle. Kursen startar 6 juni men kurssidan på Moodle kommer att vara tillgänglig några dagar innan.

Länk till schema:

https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri1X50g77560YvQQ21Z9579Y0ZyQ008725Y60Q5.html

Kursinformation

På kurssidan i Moodle kommer all information om kursen att finnas i form av dokument, länkar och förinspelade föreläsningar. Där kommer också att finnas funktioner för att lämna in uppgifter och även olika verktyg för att kommunicera med både lärare och studenter på kursen. Verktyget Zoom, som är ett videosystem för möten, kommer att användas vid några handledningstillfällen för uppgifter på kursen (ej obligatoriska). Handlendningstillfällena annonseras på kurssidan i Moodle.

Kursen har 2 böcker i kurslitteraturlistan och jag rekommenderar er att skaffa båda. Huvudboken i kursen är Horner, S., & Swarbrooke, J. (2016 eller nyare upplaga). Consumer behaviour in tourism. Routledge (https://www.taylorfrancis.com/books/9781315795232). Vänligen observera att det är den utgåva som står i kursplanen som gäller. Äldre utgåvor fungerar inte då det gjorts betydande uppdateringar av boken, inte minst med hänsyn till stora samhällsförändringar såsom digitalisering.

En alldeles utmärkt bok, som också finns som kurslitteratur i kursplanen, från Studentlitteratur är Maria Björklund och Ulf Paulsson: Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. Läs gärna denna, särskilt om du inte skrivit akademiska texter tidigare.

Undervisning och återkoppling kan delvis ske på engelska.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen till kursen! Det viktigaste för ditt eget lärande är ditt engagemang i kursen genom att ta del av kursmaterial, diskussioner och uppgifter i en omfattning av ungefär 20 timmar i veckan vilket motsvarar studier på halvfart.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCecilia De Bernardi
Cecilia de Bernardi, kursansvarig

Sidan uppdaterades 2021-10-29