Pedagogik GR (A), Kompletterande pedagogisk utbildning, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9 och Gymnasielärare, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik GR (A), Kompletterande pedagogisk utbildning, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9 och Gymnasielärare, 30 hp.

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik GR (A), Kompletterande pedagogisk utbildning, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9 och Gymnasielärare, 30 hp.

  • Kurskod: PE201G
  • Anmälningskod: T2059
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 75%
  • Kursperiod: 2023-06-05 - 2024-01-14

Jag heter Charlotta Collén och är kursansvarig.
Kursen är en del av den utbildningsvetenskapliga kärnan och innehåller områden som är viktiga för din framtida yrkesutövning. Innehållet är exempelvis läroplansteori, didaktik, sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, för att tillägna dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att självständigt arbeta som lärare i skolan.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri165657575067QQ51ZZ616005yYW5Q346909007Q6.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Kursintroduktionen sker i samband med programintroduktionen onsdag v.23 kl.10.15 i Zoom, https://miun-se.zoom.us/j/7194626584. Innan dess är det viktigt att du registrerar dig på kursen och bekantar dig med vår lärplattform Moodle, mer information om Moodle och Zoom hittar du här: https://www.miun.se/student/studentstod/it-tjanster/digitala-verktyg-for-studenter/

Kursen består av fyra moment där de första två momenten kommer att läsas parallellt under sommaren. Moment 3 påbörjas v.34 och avslutas v.39. Det sista momentet börjar måndag v.50, direkt efter avslutad Vfu (verksamhetsförlagd utbildning) och avslutas söndag v.2. Mer information om campusträffar ser du i schemat.

För aktuell litteraturlista söker du på kurskoden PE201G på vår hemsida, eller via länken: https://www.miun.se/utbildning/kursplaner-och-utbildningsplaner/Sok-kursplan/search/?name=&code=PE201G&level=-1&department=-1&faculty=-1&term=-1&version=1&sort=KursBenamning

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi som arbetar i kursarbetslaget ser fram emot att få träffa dig och vara en del av dina studier i lärarutbildningen KPU!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCharlotta Collén
Med vänlig hälsning
Charlotta Collén
Programansvarig
E-post: charlotta.collen@miun.se
Tel: 010-142 80 52

Sidan uppdaterades 2023-04-19