Psykologi GR (A), Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Psykologi GR (A), Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar, 7,5 hp.

Kursen ger en första inblick i psykologins spännande värld, i form av att du får ta del av den vetenskapliga grunden till kända psykologiska begrepp och teorier. Kursen ger en bra förberedelse inför kommande studier i psykologiämnet, men kan även utgöra en breddning inför examen i annat huvudämne. Utöver psykologins teoretiska grunder illustreras aktuell forskning.

  • Kurskod: PS150G
  • Anmälningskod: P4049
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2023-06-05 - 2023-08-13

Sommaren 2023 ges undervisningen via inspelade föreläsningar samt att det första examinationsmomentet kan göras på dag och/eller kvällstid. Det andra och avslutande examinationsmomentet (webbtentamen) genomförs på en vardag under dagtid, men på valfri plats. Kursupplägget tillåter således stor frihet i studierna.

Kursinformation

Det är viktigt att du i anslutning till kursstarten loggar in på studentportalen och besöker kursrummet i Moodle. Inled kursen med att läsa studiehandledning och lyssna på kursintroduktionen, därefter rekommenderas du kicka igång lärprocessen genom att ta dig an kurslitteraturen och de inspelade föreläsningarna.

I denna kurs används stegvis examination. Det innebär att du först genomför examinationsmoment 1, vilken består av 7 självrättande test vars frågor är kopplade till de inspelade föreläsningarna och respektive kapitel i kursboken. När samtliga 7 test är avslutade ges möjlighet att delta i examinationsmoment 2, vilket består av en webbaserad tentamen som ges vid följande tillfällen:

• Tillfälle 1: tisdagen den 11/7 kl. 10:00-13:00
• Tillfälle 2: fredagen den 11/8 kl. 13:00-16:00
• Tillfälle 3: tisdagen den 31/10 kl. 8:00-11:00

Önskar du avsluta kursen och få in slutbetyg i LADOK i god tid före höstterminen startar är det viktigt att du avslutar examinationsmoment 1 och därefter examinationsmoment 2 inom ramen för ordinarie examinationstillfälle 1 (ordinarie examinationstillfälle).

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Då det ibland kan ta tid att få tillgång till kurslitteraturen rekommenderas du att beställa denna i god tid före kursstart.

Hwang, P., Lundberg, I., & Smedler, AC. Grunderna i vår tids psykologi. Stockholm: Natur och kultur. Häftad upplaga, ISBN: 9789127131675 (år 2012), E-bok, ISBN: 9789127145344 (år 2015).

Varmt välkommen till kursen och lycka till med dina sommarstudier!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetBritta Lindman
I lärarlaget ingår bland annat Britta Lindman (kursansvarig) samt Helena Örnkloo (kursansvarig och examinator).

Sidan uppdaterades 2022-10-19