Datateknik GR (A), Objektorienterad programmering I, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Datateknik GR (A), Objektorienterad programmering I, 7,5 hp.

Kursen läses på halvfart mellan v12 till v22 och erbjuds fristående men ingår även i vårt utbildningsprogram Programvaruteknik på Mittuniversitetet, så du kommer att studera tillsammans med våra programstudenter. Kursen är helt på distans, utan fysiska sammankomster, och det kommer även finnas några internationella studenter. För att inkludera samtliga så använder vi Engelska för kommunikation.

  • Kurskod: DT180G
  • Anmälningskod: C4X30
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2023-03-20 - 2023-06-04

Kursen startar måndag 20 mars och du får då tillgång till kursrummet i Moodle. Alla detaljer kring kursens struktur och upplägg kommer att finnas beskrivet i den studiehandledning som finns att hämta i detta kursrum, och det är viktigt att du läser denna innan du påbörjar kursmomenten.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Under kursen kommer du redovisa totalt fyra inlämningsuppgifter, tre laborationer och ett slutligt projektarbete, och vi använder Bitbucket för att versionshantera programkod och andra tillhörande dokument. Det är därför viktigt att du registrerar ett konto på bitbucket.org och bör göra det redan innan kursen startar, men som senast under inledande veckan för att kunna följa kursens officiella tidsram. Använd din studentemail (studentid@student.miun.se) vid registrering så att du får tillgång till full akademisk licens, och det är denna email vi kommer använda för att bjuda in dig till kursens workspace.

Precis som kursens namn antyder ligger det huvudsakliga fokuset på det objektorienterade paradigmet, med betoning på designmönster, konventioner och viktiga principer. Java används som implementeringsspråk så vi fångar såklart även upp en hel del semantik specifikt för Java, men syftet med kursen är att ge dig en stabil grund inom objektorienterad design (OOD) för att relativt obehindrat kunna arbeta med OOP-språk rent generellt. Normalt är det bara detaljer kring syntax och semantik som skiljer språk emellan, medan fundamenten styrs av samma grundprinciper.

Införskaffa kursens officiella litteratur i god tid innan kursstart för att undvika eventuella fördröjningar. Det är mycket innehåll som skall behandlas under kursen så vi rivstartar redan från början, och följer sedan ett friskt tempo. Notera att boken "Pro Git" finns tillgänglig gratis på webben, så denna behöver du inte köpa i fysisk form.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Denna kurs kommer att utgöra en bra plattform för att öka din domänförståelse inom ämnet, och kommer att utmana din förståelse kring viktiga koncept. Vi tillämpar formativ inlärning i kursen vilket innebär att handledningen är fokuserad på senare delar av varje moment, där vi betonar konstruktiv återkoppling och reflektionsvärden. Mer detaljer om detta finner du i studiehandledningen.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetErik Ström

Sidan uppdaterades 2022-12-06