Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod, 7,5 hp.

I denna kurs är syftet att Du tillägnar Dig:
- fördjupade kunskaper i vetenskapsteori
- förståelse för samband med vetenskaplig frågeställning och studieuppläggning
- fördjupade kunskaper om kvalitativa metoder för datainsamling och dataanalys
- färdigheter för att kritiskt granska vetenskapliga studier och arbeten.

  • Kurskod: FH023A
  • Anmälningskod: N2210
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2023-01-16 - 2023-03-26

Kursen har fyra frivilliga tillfällen där vi kan ses online
Måndag 16 januari kl 15:00-17:00 Kursintroduktion (Eija Viitasara)
Torsdag 2 februari kl 15:00-17:00 Kvalitativa datainsamlingsmetoder (??)
Måndag 13 februari kl 15:00-17:00 Kvalitativa dataanalysmetoder (Katja Gillander Gådin)
Torsdag 23 februari kl 15:00-17:00 Kvalitetsaspekter i forskningen (Åsa Svensson)

Kursinformation

Kursen har tre moment som hänger ihop med inspirationsföreläsningarna.
Alla delar/uppgifter som inbegrips i momenten är examinationstillfällen som är obligatoriska. Vissa görs i grupp och vissa mer individuellt, men diskuteras i forum
Moment:
1 Vetenskapsteori
2 Forskningsprocessen
3 Granska vetenskapliga arbeten
4 Träna intervju och kvalitativ analys

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Välkommen till kursen
Flera av er läser programmet så vi kommer att "se" en del bekanta ansikten

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetEija Viitasara
Eija Viitasara, kursansvarig

Sidan uppdaterades 2021-11-01