Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp.

Kursen är en introduktion till ett av företagsekonomins allra viktigaste kärnområden. I kursen ingår både teoretiska och praktiska moment, även om tyngdpunkten ligger på det praktiska hantverket. Ni som aldrig tidigare kommit i kontakt med bokföring, bokslut och årsredovisning kommer att lära er mycket nytt, från grundläggande begrepp till ett hantverk präglat av både logik och detaljerade regler.

  • Kurskod: FÖ091G
  • Anmälningskod: L7010
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2023-01-16 - 2023-03-26

Kursen kommer att genomföras helt i en webbaserad lärplattform (moodle). Det innebär att inga fysiska träffar kommer att äga rum under kursen. Efter att du registrerat dig på kursen i Ladok via länken: https://www.miun.se/student/minastudier/mina-ladoktjanster/ får du tillgång till kurshemsidan i moodle och då kan du bekanta dig med plattformen, dess olika verktyg och utlagt material.

Kursinformation

På kurshemsidans startsida under ikonen Kursinformation hittar du en länk till aktuell kursplan som bland annat beskriver kursens innehåll och lärandemål (kursplanen kan du även söka ut via Miuns hemsida https://www.miun.se/kursplaner, ange FÖ091G). Under samma ikon hittar du även en kursguide som beskriver innehållet på kursen lite mer utförligt och en läsanvisning/schema som är en översiktlig veckoplanering av kursen. Kursen har inspelade föreläsningar i form av powerpoint med berättarröst. Två gånger per vecka (tisdag och torsdag kl.17.30 – 18.30) kommer det erbjudas ”frågestund” via zoom. Frågestunden är inte ett föreläsningstillfälle utan en möjlighet för dig att ställa frågor direkt till lärare på kursen. Zoomlänk hittar du på kurshemsidan under ikonen föreläsningsmaterial. På kursen ingår en obligatorisk individuell inlämningsuppgift som behandlar löpande bokföring och bokslut. Inlämningsuppgifterna löses med hjälp av ett bokföringsprogram, Visma eEkonomi (fungerar för både PC och Mac). Information om hur du får tillgång till programmet hittar du under ikonen Examination i anslutning till inlämningsuppgifterna. Kursen avslutas med en individuell webbtentamen som skrivs via kurshemsidan i moodle. Information om tentamen kommer att läggas ut på kurshemsidan någon vecka före tentamensdatum. Det kommer även läggas ut tidigare tentor att öva på.
Som kurslitteratur används läromedlet Principbaserad redovisning, senaste upplagan av Hellman/Tagesson/Öhman och Grönlund (utgiven av Studentlitteratur), som består av lärobok och övningsbok. Kurspaketet (huvudbok och övningsbok) finns att tillgå på AdLibris, Bokus och Studentlitteratur. Vi rekommenderar att ni skaffar senaste upplagan av både huvudbok och övningsbok. Övrigt material som ingår på kursen får ni tillgång till via kurshemsidan i Moodle.
Kapitel 1,2, 3 och 6 ingår i sin helhet. Kapitel 4 ingår förutom de delar som behandlar kassaflödesanalys och koncernredovisning. För er som redan nu vill påbörja kursen, föreslår vi att ni inleder läsningen av de två första kapitlen i kursboken och gör tillhörande övningar i övningsboken.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Kursansvarig och examinator på kursen är Anna-Maria Jansson. Om ni har några frågor innan kursstart når ni henne på anna-maria.jansson@miun.se
Lärare på kursen är Emelie Säterberg och henne når ni på emelie.saterberg@miun.se

Bästa hälsningar och väl mött på kursen!
Anna-Maria Jansson och Emelie Säterberg

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnna-Maria Jansson

Sidan uppdaterades 2021-11-01