Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp.

Kursen är en fortsättning på externredovisning A. Kursens första del behandlar bokslut med särskild betoning på periodiserings- och värderingsfrågor samt en genomgång av kassaflödesanalys, årsredovisning och koncernredovisning. Kursens andra del behandlar räkenskapsanalys. Kursen är mycket övningsintensiv och vi rekommenderar dig att påbörja studierna från första dagen.

  • Kurskod: FÖ095G
  • Anmälningskod: L2090
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2023-01-16 - 2023-02-19

Det är viktigt att du registrerar dig på kursen i Ladok. När du gjort det får du tillgång till en kurshemsida i moodle. På kurshemsidan hittar du ytterligare information om kursen såsom länk till kursplan och schema, en översiktlig läsanvisning innehållande bl a datum för inlämningar, seminarietillfällen och tentamen. Se även länk till schema nedan.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri16166990500YQQ29Z6586007y8Y0227gQ6g3X7Y65ZQ7.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

På kursen ingår vissa teoretiska inslag men tyngdpunkten ligger vid praktiska moment. Föreläsningar löper parallellt med att du självständigt eller i grupp arbetar med övningar och uppgifter. Föreläsningarna kommer att ges i sal på campus med möjlighet att följa dem via zoom från annan plats. Länk till zoom ligger på kurshemsidan i moodle. På kursen ingår två obligatoriska inlämningsuppgifter som ni löser i grupp om maximalt fyra deltagare. Kursen avslutas med en individuell salstentamen. I den första uppgiften ska ni färdigställa ett bokslut och upprätta en resultat- och balansräkning inom ramen för regelverket K3. Under arbetet med uppgiften kommer ni att göra bedömningar och fatta beslut kring värdering/periodisering av olika poster på balansräkningen. I den andra uppgiften kommer ni att upprätta en räkenskapsanalys baserat på årsredovisningar från ett befintligt företag. Inlämningsuppgifterna ska lämnas in skriftligt och seminariebehandlas. Notera att det är obligatorisk närvaro vid dessa tillfällen. Mer information om inlämningsuppgifterna hittar ni på kurshemsidan i Moodle under ikonen Examination.

Kurslitteratur:
Författare/red: Drefeldt, C., Törning, E.
Titel: Finansiell rapportering enligt K3
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Hansson, S., Arvidson, P. & Lindquist, H.
Titel: Företags- och räkenskapsanalys
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Läroböckerna finns att tillgå på bland annat AdLibris, Bokus och Studentlitteratur. Övrigt material som ingår på kursen får ni tillgång till via kurshemsidan i Moodle.
Tempot på kursen är högt så en rekommendation är att repetera avsnitten bokslut och årsredovisning från den grundläggande kursen i externredovisning.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Kursansvarig lärare och examinator på kursen är Anna-Maria Jansson. Om ni har några frågor innan kursstart når ni henne på anna-maria.jansson@miun.se
Lärare på kursen är Ilse Svensson de-Jong och om ni har några frågor når ni henne på ilse.svensson-dejong@miun.se

Bästa hälsningar och väl mött på kursen!
Anna-Maria Jansson och Ilse Svensson de-Jong

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnna-Maria Jansson

Sidan uppdaterades 2021-11-01