Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp.

Kursen är en introduktion till bland annat analys av investeringsalternativ, värdering av finansiella tillgångar, samt tillämpningen av olika metoder som används i detta sammanhang.

  • Kurskod: FÖ096G
  • Anmälningskod: L2320
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2023-02-20 - 2023-03-26

Det är viktigt att du registrerar dig på kursen i ”Studieuppgifter”. När du gjort det får du tillgång till en kurshemsida i Moodle. På kurshemsidan hittar du ytterligare information om kursen, länk till schema innehållande datum och sal för kursstart, kursmaterial, samt en översiktlig läsanvisning.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri16166390500YQQ29Z6586007y8Y0827gQ6g3X7Y65ZQ7.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

På kurshemsidans startsida under ikonen Kursinformation hittar du en länk till aktuell kursplan som bland annat beskriver kursens innehåll och lärandemål (kursplanen kan du även söka ut via Miuns hemsida https://www.miun.se/kursplaner, ange FÖ096G) samt en läsanvisning som är en översikt av relevanta kapitel och övningsuppgifter i kurslitteraturen. Parallellt med föreläsningar kommer du att arbeta med en obligatorisk inlämningsuppgift som behandlar värdering av företag och kapitalkostnadsberäkningar. I kursen ingår även ett obligatoriskt näringslivsinslag. Kursen avslutas med en tentamen.

Du kommer att läsa två böcker i kursen (se kursplan för aktuell litteraturlista). Huvudbok är Corporate Finance, European Edition (senaste upplagan) av Hillier et al. Det är viktigt att du har skaffat huvudboken inför kursstart då övningar och examinationer utgår från denna. Eftersom Hillier et al. beskriver finansiella instrument och värdepapper ur ett förhållandevis mer internationellt perspektiv läser du även boken Aktier, optioner, obligationer av Hansson som kompletterande litteratur för att få en bild av de svenska penning- och kapitalmarknaderna.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Om du har några frågor innan kursstart kan du skicka e-post till ansvarig kontaktperson för kursen. Se e-postadress nedan. Bästa hälsningar och väl mött på kursen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetHåkan Jankensgård

Sidan uppdaterades 2021-11-01