Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp.

Kursen är inriktad på externredovisning och har såväl nationell som internationell betoning. De begrepp och teorier som beskrivs och analyseras har giltighet i en stor del av världen. Kursen behandlar redovisningsteorier, principer och konceptuella ramverk samt olika kopplingar till normgivning och praxis i företag och koncerner. Kursen ger även grundläggande teoretiska kunskaper om revision.

  • Kurskod: FÖ098G
  • Anmälningskod: L4402
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2023-01-16 - 2023-03-26

Det är viktigt att du registrerar dig på kursen i "Studieuppgifter". När du gjort det får du tillgång till en kurshemsida i Moodle. På kurshemsidan hittar du ytterligare information om kursen, länk till schema, kursmaterial och en översiktlig läsanvisning/schema innehållande datum och sal för kursstart. Schema kan även sökas ut via en länk som kommer inom kort.

Kursinformation

Kursen är i huvudsak teoretisk men med vissa praktiska exempel.

Med redovisnings- och revisionsteori förstås teorier och normgivning som kan bidra med förklaring och förståelse för redovisning och revision som fenomen. Hur de både påverkar och påverkas av olika aktörer i samhället.

Till hjälp i din inlärning har du powerpointdokumentation som stöd.

I kursen ingår två obligatoriska inlämningsuppgifter. Den första inlämningsuppgiften handlar om reglering/normering inom redovisning och revision och har koppling till kapitel tre i huvudboken. I den andra inlämningsuppgiften ska ni själva leta fram och redogöra för en vetenskaplig artikel med anknytning till någon av de teorier/ämnesområden som behandlas i kursen. Mer information om inlämningsuppgifter hittar ni på kurshemsidan under ikonen Examination.

Kursen avslutas med en hemtentamen.

Som kurslitteratur på kursen används:

Författare/red: Deegan, C. & Unerman, J.
Titel: Financial Accounting Theory
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Mc Graw-Hill

Författare/red: Carrington, T.
Titel: Revision
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Nilsson, S.
Titel: Redovisningens normer och normbildare - en nationell och internationell översikt
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Utöver den obligatoriska kurslitteraturen tillkommer vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material.

För er som redan nu vill påbörja inläsningen föreslår jag att ni läser de tre första kapitlen i boken Financial Accounting Theory.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Mitt namn är Anna-Karin Stockenstrand och jag kommer vara kursansvarig och lärare på kursen. Om ni har frågor når ni mig på anna-karin.stockenstrand@miun.se.

Bästa hälsningar och väl mött på kursen!

Anna-Karin Stockenstrand

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnna-Karin Stockenstrand
Examinator och lärare

Sidan uppdaterades 2022-05-31