Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp.

Kursen är en fortsättning på de grundläggande kurserna Externredovisning A och B. Kursens syfte är att ge kunskaper om koncernredovisningens innehåll och utformning. Vidare syftar kursen till att ge praktiska kunskaper om revisionens innehåll och utformning. Då kursen är övningsintensiv rekommenderar vi att studierna påbörjas från första dagen.

  • Kurskod: FÖ099G
  • Anmälningskod: L4512
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2023-03-27 - 2023-06-04

Det är viktigt att du registrerar dig på kursen i Ladok. När du gjort det får du tillgång till en kurshemsida i Moodle där all information om kursen kommer finnas tillgänglig.

Varannan onsdag (ojämna veckor) är det Zoom-föreläsning mellan 10-12. Föreläsningarna kommer att spelas in och läggas ut i Moodle. Länk till Zoom finns på kurshemsidan.

Kursinformation

I kursen behandlas teoretiska och praktiska problem i samband med att redovisningsinformation upprättas. En betydande del av kursen inriktas på koncernredovisningens innehåll och utformning. Revisionsavsnittet orienteras mot revisionens mål och huvudprinciper samt revisionsprocessen och dess delar.

Föreläsningsmaterial kommer löpande att läggas ut i Moodle, parallellt med att ni självständigt arbetar med övningar/uppgifter. Kursen examineras genom två obligatoriska inlämningsuppgifter och en hemtentamen. Den första examinationsuppgiften, som avser revision, är en inlämningsuppgift där ni i grupp ska upprätta en revisionsplan och ett granskningsprogram för ett fiktivt företag. Den andra examinationsuppgiften, som avser koncernredovisning, är en inlämningsuppgift där ni i grupp ska upprätta koncernredovisning för en koncern bestående av ett moderföretag och ett antal dotterföretag. Mer information om inlämningsuppgifterna hittar ni på kurshemsidan i Moodle under ikonen Examination.

Kurslitteratur
Författare/red: Carlsson, J. & Sandell, N.
Titel: Koncernredovisning
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Carrington, T.
Titel: Revision
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Läroböckerna finns att tillgå på bland annat AdLibris och Bokus. Övrigt material som ingår på kursen får ni tillgång till via kurshemsidan i Moodle.

Länk till schema där datum för inlämningsuppgifter och tentamen framgår: https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri16166690500YQQ29Z6586007y9Y0447gQ6g3X7Y65ZQ7.html

Länk till Zoom kommer att finnas i Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Kursansvarig lärare och examinator på kursen är Cecilia Dalborg.
Vid frågor maila till cecilia.dalborg@miun.se

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCecilia Dalborg

Sidan uppdaterades 2022-05-31