Företagsekonomi GR (C), Reglering och finansiella tjänster, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Företagsekonomi GR (C), Reglering och finansiella tjänster, 7,5 hp.

Kursen är inriktad mot att ge fördjupade kunskaper om bankreglering och finansiella tjänster med fokus på vad som karaktäriserar en modern bank, rådgivning och försäljning av finansiella tjänster. Syftet är även att öka förståelsen för bankers roll i samhället och hur de organiseras med hänsyn till viktiga lagar som reglerar dess verksamhet.

  • Kurskod: FÖ122G
  • Anmälningskod: L2100
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2023-01-16 - 2023-02-19

Det är viktigt att du registrerar dig på kursen i "Studieuppgifter". När du gjort det får du tillgång till en kurshemsida i Moodle. På kurshemsidan hittar du ytterligare information om kursen, länk till schema, kursmaterial och en översiktlig läsanvisning/schema innehållande datum och sal för kursstart. Schema kan även sökas ut via en länk som kommer inom kort.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Kursen är i huvudsak teoretisk men med vissa praktiska inslag. Att anta ett kritiskt förhållningssätt till de teorier och antaganden som format den finansiella sektorn är viktigt. Hur exempelvis reglering både påverkar och påverkas av olika aktörer i samhället.

Campuskursen innehåller föreläsningar kring kurslitteraturen med syfte att ge en ingående bild av ämnet. Föreläsningarna behandlar centrala begrepp, samband och teorier och sätter dessa i en samhällskontext. Läraren lyfter fram centrala begrepp och frågeställningar att diskutera vidare. Löpande under kursen delas inlämningsuppgifter/övningar ut och era arbeten presenteras och diskuteras. Vid dessa tillfällen förväntas ni vara aktiva och bidra till diskussionerna.

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier/diskussioner och alla kursens moment sker via en blandning av fysiska möten och distansträffar via zoom.

I kursen ingår två obligatoriska inlämningsuppgifter. Dessa är av casekaraktär och innebär att den kunskap som förvärvats under kursen används. Mer information om inlämningsuppgifter hittar ni på kurshemsidan under ikonen Examination.

Kursen avslutas med en hemtentamen, som äger rum på någon av Moodle.

Som kurslitteratur på kursen används:

Författare/red: Stockenstrand, A-K, Söderström, R. & Öhman, P.
Titel: Finansiell reglering och tillsyn
Upplaga: Senaste upplagan (2019)
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Elliot, T., Stockenstrand, A-K. & Söderström, R.
Titel: Bankboken: hur banker fungerar, drivs och regleras
Upplaga: Senaste upplagan (2019)
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Berger, A. N., Molyneux, P. & Wilson, J O S
Titel: The Oxford Handbook of Banking
Upplaga: 2022
Förlag: Oxford University Press

Utöver den obligatoriska kurslitteraturen tillkommer vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material.

För er som redan nu vill påbörja inläsningen föreslår jag att ni läser de inledningskapitlen i alla tre böcker som ingår.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Mitt namn är Anna-Karin Stockenstrand och jag kommer vara kursansvarig och lärare på kursen. Om ni har frågor når ni mig på anna-karin.stockenstrand@miun.se.
Bästa hälsningar och väl mött på kursen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnna-Karin Stockenstrand
Examinator och lärare

Sidan uppdaterades 2021-11-01