Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet.

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1-30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet..

Kursen startar 16 januari, v. 3. Efter att du registrerat dig, tidigast i mitten av v. 2, får du tillgång till kursens lärplattform Moodle. Där kommer du att hitta all information, inklusive studiehandledningen för delmoment 1 Historia.

  • Kurskod: HI008U
  • Anmälningskod: M2712
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2023-01-16 - 2024-01-14

Kursens inleds med introduktion och den första föreläsningen i historia på Zoom 16 januari kl 9.15-10.15, eller kl 17.15-18.15. Välj en av dessa tider och den tid som passar dig bäst, du behöver inte föranmäla dig. Du hittar länk till zoomseminariet på Moodle.

Kursinformation

Kursen är nätbaserad, det vill säga att all information och kommunikation sker över nätet. På Mittuniversitetets lärplattform Moodle kommer du att hitta viktig kursinformation och pedagogiska resurser som kan vara till hjälp för dina självstudier, exempelvis de bildspel som presenterats under föreläsningarna, i förekommande fall inspelade föreläsningar, länkar till seminarierum etc.

Kursen är uppdelad i fyra delmoment, vilka läses enligt följande veckoschema:
Moment 1 Historia: v. 3-12
Moment 2 Religionskunskap: v. 13-22
Moment 3 Geografi: v. 35-44
Moment 4 Samhällskunskap: v. 45-v. 2 2024

Nätseminarier
Vi använder oss av konferensverktyget Zoom, som möjliggör seminarier över nätet med både ljud och bild. För att delta i seminarierna krävs en stabil internetuppkoppling, webbkamera och headset. Med extern mikrofon uppstår lätt rundgång.

Varje moment innehåller såväl skriftliga inlämningsuppgifter som webseminarier. Webseminarierna har varit mycket uppskattade av tidigare studenter, och är ett viktigt stöd i arbetet med de skriftliga rapporterna och PM:n.

Kurslitteratur
Det är viktigt att du i god tid skaffar den kurslitteratur som hör till de olika momenten, då undervisningen förutsätter att du har tillgång till den angivna litteraturen. Vid kursstart bör du ha tillgång till den litteratur du behöver på delmoment 1.

På introduktionen, vecka 3, går vi igenom upplägget av kursen samt frågor om schema, inlämningstider och så vidare. Samtliga tider som för hela vårterminen finns då presenterade i lärplattformen.

Antagna till kurser inom Lärarlyftet har möjlighet att ansöka om validering, vilket kan leda till tillgodoräkning av högskolepoäng. Med validering avses kartläggning och bedömning av deltagarens befintliga kunskaper och kompetens i förhållande till lärandemålen i aktuell kurs. Ansökan görs i det digitala ansöknings- och administrationssystemet Valda. Mer om validering: www.miun.se/lararlyftet/antagen

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Hjärtligt välkommen till en förhoppningsvis lärorik och givande utbildning hos oss på Mittuniversitetet.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetSven Olofsson
Lektor i historia och kursansvarig.
Administratör: Åsa Nyberg, asa.nyberg@miun.se

Sidan uppdaterades 2022-09-08