VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Historia GR (B), 30 hp.

I kursen Historia B får du förståelse för hur historisk kunskap formas och utvecklas. Dels genom studier av sådana teori- och metodfrågor som är relevanta i den historiska forskningen, och dels genom arbete med en egen forskningsuppgift, alltså den B-uppsats som ingår som ett viktigt moment i kursen. Du fördjupar också dina kunskaper i två temakurser som berör olika historiska problemområden.

  • Kurskod: HI068G
  • Anmälningskod: M2710
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2023-01-16 - 2023-06-04

Introduktionstillfället äger rum måndag 16 januari, med start klockan 10.00 Via ZOOM. Du finner ZOOM länken på vår kurssida i moodle.

Kursinformation

Kursen ges på helfart under hela terminen, vecka 3 (16/1) – vecka 22 (2/6). Kursen är indelad i fyra (4) moment och momenten läses delvis parallellt.
Uppsatsmomentet (moment 3) läses parallellt med moment 2 och 4. Redan under moment 1 introduceras uppsatsskrivandet.

Den första tematiska fördjupningen på terminen (Moment 1) börjar v. 3 med Dorothée Goetze som lärare, epost: dorothee.goetze@miun.se

Moment 1:s första tillfälle äger rum tisdagen den 17 januari, kl. 10:15. Denna introduktion äger rum i ZOOM, länken till Dorothées ZOOM-rum kommer att finnas i Moodle.

Moment 1 fokuserar på tidigmodern diplomatihistoria – ett ämne som är väldigt aktuellt och relevant även för oss idag. Under delkursens gång kommer vi att försöka hitta svar på bland annat följande frågorna: Vad är diplomati? Vem var diplomat? Och hur fungerade diplomati under helt andra förutsättningar än idag? Men kursen förmedlar också en översikt över både diplomatins utveckling under den tidigmoderna epoken och forskning kring diplomati. Vi kommer att läsa en del forskningsartiklar som kommer att finnas tillgängligt i läroplattform Moodle. Utöver det kommer vi att använda två böcker som man måste införskaffa själva:
Sowerby, Tracey A. och Hennings, Jan (red.). Practices of Diplomacy in the Early Modern World c. 1410-1800. London-New York: Routledge, 2017.
Östlund, Joachim. Vid världens ände: Sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige. Lund: Nordic Academic Press, 2020.
Böckerna kan antingen lånas på ett flertal bibliotek eller köpas från adlibris eller bokus.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetMagnus Perlestam

Sidan uppdaterades 2021-11-01