VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Historia GR (A), 30 hp.

Vi hoppas att du skall trivas med ämnet – och oss lärare – under vårterminen. Särskilt ser vi fram emot många intressanta diskussioner i seminarieform!

  • Kurskod: HI069G
  • Anmälningskod: M2670
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2023-01-16 - 2023-06-04

Kursen introduceras vid en webbträff online måndag 16 januari kl. 10:15-ca 11:15 då vi går igenom kursplaneringen samt testar utrustningen. Det är viktigt att ha tillgång till en internetuppkoppling som klarar överföring av ljud/bild i realtid, även behövs kamera/headset.

De första webb-seminarierna med obligatorisk närvaro äger rum torsdag och fredag 19-20 januari. Flera valbara tider erbjuds.

Kursinformation

A-kursen i historia är en grundkurs med tonvikten lagd på kronologiska studier. Till detta kommer inslag där du får lära dig lite mer om historia som vetenskap, hur det som står att läsa i avhandlingar och läroböcker har forskats fram och vilka källorna till historien är. Det är med denna kurs du lägger grunden för dina fortsatta historiestudier på B-, C-, magister/master- och kanske i en framtid, forskarutbildningsnivå.

Kursen är nätbaserad och ortsoberoende utan fysiska sammankomster. Du förväntas dock följa kursens schema med olika "deadlines” och obligatoriska examinationer, vilket inkluderar aktivt deltagande i webb-seminarier. Föreläsningarna är i allmänhet inspelade och kan ses när som helst på dygnet.

Kursen består av fem delmoment om vardera 6 hp. Information om kursen; planering, examinationer, uppgifter, schema etc. kommer att läggas ut på kursens nätplattform Moodle, som du får tillgång till tre dagar innan kursstart efter att du registrerat dig. Där hittar du även länken till det digitala seminarierummet i Zoom.

Observera att vi inte använder Mittuniversitetets centrala schemasöktjänst Time Edit utan huvudsakligen meddelar tider för seminarier i lärplattformen Moodle.

Examination:
Kursen examineras skriftligt och muntligt i varierade former, via nätseminarier, PM, hemtentamen och salstentamen. Salstentor (sammanlagt 3 stycken under kursen) kan skrivas vid våra campus i Sundsvall och Östersund, alternativt på ett lärcentrum på annan ort i Sverige. Här hittar du mer info om att skriva salstentamen som distansstudent: https://www.miun.se/student/minastudier/tentamen/salstentamen-pa-annan-ort/

Kurslitteratur:
Litteraturen finns att köpa i bokhandeln alternativt att låna på bibliotek. Det är viktigt att du förbereder inför kursstart genom att införskaffa den litteratur som anges i kursplanen. Litteraturen till moment 1 och 2 bör du ha tillgång till redan inför den första kursveckan.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Är en gång, varmt välkommen till en spännande termin!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetErik Nydahl
Kursansvarig

Sidan uppdaterades 2021-11-01