Historia GR (A), Historisk kriminologi: Rättsväsendets historia, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Historia GR (A), Historisk kriminologi: Rättsväsendets historia, 7,5 hp.

I den här kursen kommer vi att behandla rättsväsendets historiska utveckling från senmedeltiden till idag. Vi kommer särskilt att undersöka polis- och fängelsesystemens utveckling.

  • Kurskod: HI116G
  • Anmälningskod: M2700
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2023-03-27 - 2023-06-04

Kursinformation

Kursen går på halvfart på IT-distans, utan fysiska träffar på campus. Den första veckan (v. 13) är en introduktionsvecka, då du får beställa och börja bekanta dig med kurslitteraturen (se kursplanen). Vi kommer att introducera kursen vid tre tillfällen under denna vecka: Tisdag 28/3 kl 10-11 alt 18-19, samt torsdag 30/3 kl 13-14. Var gärna med på en av dessa introduktioner. Dessa sker på zoom, och länk finner du på kursplattformen, "Moodle", som du kommer åt via Miun.se efter att du registrerat dig. På Moodle kommer du även att finna din studiehandledning, som konkretiserar den kursplan som finns (dvs i studiehandledning framgår examinationsuppgifter och upplägg mm. än mer tydligt). Kursen kommer att bestå av tre delar/uppgifter. Uppgift 1 arbetar vi prel. med vecka 13-16, uppgift 2 vecka 17-19, och uppgift 3 vecka 20-22. Till varje en av dessa tre skriftliga uppgifter kommer en föreläsning och seminarium att hållas. Detta är frivilligt, men du rekommenderas att vara med då det är ett viktigt lärtillfälle före inlämning av examinationsuppgiften. På den kombinerade föreläsningen/seminariet diskuterar vi tillsammans litteraturen och uppgiften. Tider för dessa seminarier meddelas i studiehandledningen och på introduktionen. Beroende på studentantal och behov kan varje seminarium komma att hållas både på dagtid och på kvällstid, för att möjliggöra för så många som möjligt att finna ett lämpligt tillfälle att vara med.

Några tips vad gäller kurslitteraturen.

OBS! Ruth Wilson Gilmore, Change Everything, utgår. Utgivningen är försenad. Istället använder vi Gilmore, Abolition Geography (London: Verso 2022), liksom tidigare ett urval på omkring 100 sidor.

Generellt gäller att det är ditt ansvar som student att anskaffa litteraturen i god tid. Det innebär att du kommer att behöva köpa böckerna eller låna dem på bibliotek. Böckerna till den här kursen är till stor del lättillgängliga: Emsley finns tillgänglig för studenter genom Miun:s universitetsbibliotek. Sandén finns både som tryckt och e-bok på många bibliotek, och finns också som en billig pocket via onlinebokhandlar. Andersson & Nilsson finns på många bibliotek runt om i landet. Nilsson, Vallström, Berg m fl finns både som tryckt och e-bok via många bibliotek. Använd gärna databasen Libris (http://libris.kb.se/) för att söka efter titlarna. Kontakta gärna ditt lokala bibliotek; om de inte har en viss bok kan de ofta ta in den som fjärrlån på begäran.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkomna till kursen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAndreas Hellerstedt
Andreas Hellerstedt & Mats Deland (undervisande lärare)

Sidan uppdaterades 2021-11-01