Pedagogik GR (A), Specialpedagogikens inkluderande roll i pedagogiken utifrån en undervisningskontext, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik GR (A), Specialpedagogikens inkluderande roll i pedagogiken utifrån en undervisningskontext, 7,5 hp.

Jag heter Christina Widmark Saari och är undervisande lärare i kursen. Jag har arbetet 22 år i grundskolan och 9 år som adjunkt i pedagogik vid Mittuniversitetet. Jag undervisar i våra samtliga lärarprogram samt i fristående kurser. Jag är utbildad specialpedagog och mångårig erfarenhet från praktiken.

  • Kurskod: PE194G
  • Anmälningskod: T2900
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Kursperiod: 2023-01-16 - 2023-06-04

Vi har ett upplägg i kursen som innebär att ni, studenter, tillsammans bearbetar kurslitteraturen i form av online seminarier. Vår filosofi är att människan lär bäst i dialog med andra. Ni förbereder ert deltagande genom att skriva en inträdesbiljett. Inträdesbiljetten är inte, en uppgift som bedöms utan, en förberedelse för aktivt deltagande under seminariet.

Kursinformation

OBLIGATORISKA TRÄFFAR I ZOOM måndagar KL.17.00 - 18.30
(veckorna 5, 9, 13, 17, 21)

Kursen bygger på ett antal seminarier där vi tillsammans bearbetar litteraturen. Under seminariet får ni muntlig återkoppling på era reflektioner kring litteraturen utifrån dialog med andra studenter och lärare. Litteraturen ska läsas innan seminariet och studenten skriver en inträdesbiljett som lämnas in senast dagen innan seminariet kl. 23.59, på avsedd plats i kursrummet. Mer information om detta finns i kursrummet, som du som student får tillgång till torsdag v. 2.

SCHEMA

SEMINARIUM 1: Inkludering (v.5)

Författare/red: Atterström, Hans & Persson, Roland S. (2020) Titel: Brister eller olikheter? - Specialpedagogik på alternativa grundvalar (kan vara svår att få tag på, det finns en föreläsning i moodle som bygger på boken, om man inte lyckas få tag på den).
Författare/red: Nilholm, Claes (2020) Titel: Perspektiv på specialpedagogik

SEMINARIUM 2: Lärmiljöer (v.9)

Författare/red: Valsö, Malin & Malmgren, Frida (2019) Titel: Fysisk lärmiljö: optimera för trygghet, arbetsro och lärande
Författare/red: Eriksson, Katarina & Ränner, Eva (2020). Titel: Digitala möjligheter: i en lärmiljö för alla
Författare/red: Fastén, Olof. (2019) Titel: Utomhuspedagogik - Lärmiljö, närmiljö och det utvidgade klassrummet

SEMINARIUM 3: Relationskompetens (v.13)

Författare/red: Aspelin, Jonas (2018) Titel: Lärares relationskompetens: vad är det? - hur kan den utvecklas?
Författare/red: Mitchell, David (2017) Titel: Mångfald i skolan : framgångsrika sätt att möta (o)likheter

SEMINARIUM 4: Lärandet i fokus/Extra anpassningar och särskilt stöd (v.17)

Författare/red: Hirsh, Åsa (2017) Titel: Formativ undervisning: utveckla klassrumspraktiker med lärandet i fokus
Författare/red: Skolverket (2022) Titel: Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Webbadress: https://www.skolverket.se/publikationer?id=10021

SEMINARIUM 5: Redovisning av terminens fältarbete (v.21)

Fältstudieuppgifter mellan seminarieträffarna i egen verksamhet
Skriftlig examination: Veckorna 21 - 22

Kursplanen finner du på följande länk: https://www.miun.se/utbildning/kursplaner-och-utbildningsplaner/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=27183

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetChristina Widmark-Saari
Kursansvarig

Sidan uppdaterades 2021-11-01