Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik III samt utbildningsvetenskaplig kärna II, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik III samt utbildningsvetenskaplig kärna II, 30 hp.

Vi som är kursansvariga i kursens olika delmoment är:
Delmoment 1. Förskolepedagogik II, Tal, läs-och skrivutveckling 7,5 hp - Christina Widmark Saari
Delmoment 2. Förskolepedagogik II, Barnlitteratur 7, 5 hp - Eva Nordlinder
Delmoment 3. Utbildningsvetenskaplig kärna II, 15 hp - Sibylle Menzel-Kühne & Helena Brander Bergström

  • Kurskod: PE232G
  • Anmälningskod: T2970
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2023-01-16 - 2023-06-04

Innan v. 3 förväntas du ha bekantat dig med kursrummet i Moodle och läst studiehandledningen som ligger i Moodle samt att du införskaffat litteraturen för delmoment 1. Elbros bok finns att ladda ner gratis som pdf. fil från följande länk: https://www.legilexi.org/e-bok/ Under delmoment 1 får ni information om delmoment 2 och under delmoment 2 kommer information om delmoment 3.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla och fördjupa kunskap om och förståelse för förskolebarns tal-, läs- och skrivutveckling samt kommunikation och samspel. Syftet är också att stimulera till aktivt arbete med barnlitteratur och berättande i förskolan. Vidare är kursens syfte att studenten ska utveckla kunskap om specialpedagogik jämte innebörden och betydelsen av ett aktivt och medvetet ledarskap. Sammantaget behandlar kursen barns utveckling och lärande ur ett likvärdighetsperspektiv.

DELMOMENT 1 kommer att gå på DISTANS, första campusveckan.
I momentet behandlas förskolebarns tal-, läs och skrivutveckling med utgångspunkt i analys av barns läs- och skrivmiljöer med syfte att kunna beskriva och diskutera olika förutsättningar för barns språkutveckling. Dessutom behandlar momentet kommunikation och samspel, där vikten av en språkstimulerande miljö och lekens betydelse betonas. Vidare behandlas flerspråkighet och betydelsen av att tillvarata barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera barns lärande och utveckling.

Under vecka 3 förväntas du översiktsläsa läsa kurslitteraturen, börja gärna med Larsson (Att få barnets språk att växa), Damberg (Read-alouds in preschool – A matter of discipline?) och Norén (Lära barn att läsa) samt Jönsson (Bygga broar och öppna dörrar).

Delmomentet 1 examineras dels med en dugga i moodle, där 100 % rätt krävs av dig som student för att få göra den examinerande skrivuppgiften som är en hemtentamina. Duggan som är självrättande kan du göra så många gånger du behöver tills du uppnår godkänt resultat, i examinationen ingår också två seminarier.

Vi har också två examinerande seminarier som är obligatoriska.

Delmoment 1 kan upplevas som krävande, men om du deltar i de läraktiviteter som vi erbjuder inom ramen för kursen, är du väl förberedd för att klara av delmomentets olika examinerande moment i form av dugga och hemtentamen samt seminarier.

LITTERATUR FÖR DELMOMENT 1

Författare/red: Axelsson, Monica, Jönsson, Karin (red.)
Titel: Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber, Stockholm
Kommentar: ISBN: 978-91-47-09378-6 196 s.

Författare: Damber, Ulla
Artikeltitel: Read-alouds in preschool – A matter of discipline?
Tidskrift: Journal of Early childhood literacy, 15(2)
År/Volym/nr/sidor: 2015
Kommentar: s.256-280

Författare/red: Elbro, Carsten mfl.
Titel: Lära barn att läsa
Upplaga: 1
Förlag: LegiLexi Stiftelse
Kommentar: 230 s.

Författare/red: Khousravi, Mahroo,
Titel: Flerspråkighet: alla barn, alla språk, alla dagar!
Upplaga: Första upplagans första tryckning, Stockholm, 2017

Författare/red: Karolina Larsson
Titel: Att få barnets språk att växa - Strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma
Upplaga: 1, 2016
Förlag: Stefan Hertz utbildning AB
Kommentar: 144. s.

Författare/red: Larsson, Karolina
Titel: Språklig förebild i förskolan : kommunikation och ledarskap som påverkar barns lärande
Upplaga: 2019
Förlag: Gothia Fortbildning AB
Kommentar: 135 s.

Författare/red: Sandvik, Margareta & Spurkland, Marit
Titel: Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan
Upplaga: Reviderad upplaga 2015
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: ISBN: 9789144107462 200 s.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetChristina Widmark-Saari
Kursansvarig

Sidan uppdaterades 2022-11-30