Pedagogik GR (C), Förskolepedagogik VI, del 1 och 2, samt verksamhetsförlagd utbildning IV, 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Pedagogik GR (C), Förskolepedagogik VI, del 1 och 2, samt verksamhetsförlagd utbildning IV, 30 hp.

  • Kurskod: PE236G
  • Anmälningskod: T2022
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2023-01-16 - 2023-06-04

Kursen består av tre delmoment. Delmoment 1 Mångfald i förskolan startar måndagen den 16 januari 2023.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Delmoment 1 börjar med en inläsningsvecka, v.3, men med digital kursstart. Vecka 4 är en campusvecka mellan tisdag kl. 10.15 till torsdag kl. 15. Viss undervisning sker sedan digitalt via Zoom. Under vecka 7 har ni obligatorisk kollegahandledning via Zoom.
Delmoment 2 är VFU IV (verksamhetsförlagd utbildning) och pågår mellan v. 8 till v. 12.
Delmoment 3, Lek som värld, fenomen och redskap i förskolans verksamhet, ges fysiskt på campus på inneveckorna, v. 13, v. 17, v. 22 och däremellan digitala träffar. Delmoment 3 pågår mellan v. 13 till v. 22.

I delmoment 1 kommer vi att börja terminen med att läsa Edling och Liljeros, (2016 eller 2022). Ett delat samhälle: Makt, intersektionalitet och social skiktning. Liber förlag och Wikström (2009). Etnicitet. Liber förlag. Under campusveckan utgår vi från Reimers, Bengtsson & Hellman. (2021). Normer i förskolan. Gleerups och ett kapitel ur Harju, Tallberg Broman. (2013). Föräldrar förskola och skola: Om mångfald, makt och möjligheter. Studentlitteratur samt Lahdenperä, (2018). Den interkulturella förskolan: Mål och arbetssätt. Liber förlag.
Ganska snart behövs även och Hellman (2013). Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv. Liber förlag. Se kursplanen för litteraturlista. Utöver det som står i kursplanen skall ni också leta egen litteratur utifrån vad ni väljer att skriva om i första delmomentet. Mer om det finns i studieguiden i Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Lunchföreläsningar via zoom
Det finns säkert många frågor och funderingar för dig som är ny student. För att göra det lite lättare för dig, erbjuder vi filmer och 30-minuters lunchföreläsningar via zoom hela veckan.
Du får möta studenthälsan, biblioteket, studieverkstaden studentkårerna och International Relations Office, som ansvarar för utlandsstudier.
Läs mer här: https://www.miun.se/introduktionsveckan

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetIda Johansson
Kursansvarig Ida Johansson och Sibylle M Kühne
Ansvarig för delmoment 1 Ida Johansson
Ansvarig för delmoment 2 och 3 Sibylle M Kühne

Sidan uppdaterades 2022-12-09