Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete, 7,5 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete, 7,5 hp.

Vad roligt att Du har valt att läsa denna mycket intressanta och populära kurs. Kursansvarig och lärare för aktuell kurs är Ingela Eng.

  • Kurskod: PS158G
  • Anmälningskod: P4460
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2023-03-27 - 2023-06-04

När du registrerat dig på kursen får du tillgång till kursrummet i Moodle.

Om du har registrerat dig på kursen, men inte längre vill läsa uppmanas du att så snart som möjligt lämna avbrott på kursen i Ladok för att lämna plats åt någon annan. Meddela gärna PSOexp@miun.se att du gjort avbrott. Läs mer om avbrott på www.miun.se/avbrottpakurs

Kursinformation

I kursen Strategiskt personalarbete betonas frågor som sammanhänger med resursplanering och bemanning av organisationen, exempelvis rekrytering och urval, utbildning och utveckling av medarbetare av alla kategorier samt person- och prestationsbedömning. Dessutom presenteras olika implementeringar av förändring gällande belöningssystem i organisationen och utvärderingar av personalverksamheten vid arbetsutformning/organisationsutveckling.
Kursen har arbetslivsanknytning så under kursen ges en teoretisk genomgång samt möjligheten att analysera en organisation i praktiken genom kontakt med en reell organisation.

Då aktuell kurs benämns IT-distans är den helt distansbaserad, vilket innebär att det inte förekommer några fysiska träffar vid Campus i Östersund, vi har även valt att inte ha några obligatoriska webb-seminarier eller salstentamen på aktuell kurs. Kursupplägget tillåter studier på allt från dagtid, kvällar, vardagar och/eller helger.

Då det ibland kan ta tid att få tillgång till aktuell kurslitteratur rekommenderas Du att beställa denna i god tid före kursstart. Se kursplanen för aktuell kurslitteratur.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen varmt välkommen till denna kurs vid avdelningen för Psykologi och socialt arbete (PSO).

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetIngela Eng

Sidan uppdaterades 2021-11-01