VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Sociologi GR (B), 30 hp.

Kursen är en del av det samhällsvetenskapliga programmet men kan också läsas som fristående kurs. Det övergripande syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i sociologisk teori, metod och forskning och därmed bättre förmåga att använda sociologiska insikter och analyser för förståelse av olika sociala företeelser.

  • Kurskod: SO100G
  • Anmälningskod: M2600
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2023-01-16 - 2023-06-04

Sociologi B ges i fyra delkurser vilka presenteras nedan. Där finns information om delkursernas innehåll och lärandemål.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Kursinformation

Kursen inleds med en fördjupning i några av sociologins moderna klassiska teorier och texter. Nästföljande kurs fokuserar mer på teorier som behandlar samhällsförändringar och perspektiv på modernitet.
Därefter blir det en kurs i sociologisk metod med tyngdpunkt på kvantitativa metoder. B-kursen avslutas sedan med en B-uppsats som skrivs tillsammans två och två.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Under B-kursen får du många tillfällen till fördjupade diskussioner med studenter och lärare, det blir även arbetsdagar där ni praktiskt arbetar med analyser utifrån sociologisk teori.


Välkommen till en spännande kurs om studiet av samhället och människans plats däri!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetEbru Özturk
Kursansvarig

Sidan uppdaterades 2021-11-01