Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp.

Kursen är en distanskurs och genomförs via vår nätbaserade läroplattform Moodle, vilket innebär att vi inte kommer ha några schemalagda sammankomster. Däremot kommer ett tillfälle med schemalagd examination, vilket då genomförs online, förekomma.

  • Kurskod: SO107G
  • Anmälningskod: M7020
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Kursperiod: 2023-01-16 - 2023-06-04

Då du registrerar dig på kursen får du automatiskt tillgång till kursplattformen, Moodle. I denna hittar du den information du behöver för att komma igång med kursen. Inledningsvis bör du läsa igenom det dokument som heter 'studiehandledning', där övergripande information finns. Vid eventuella frågor kan du sedan kontakta endera kurs-lärare via för sådan kommunikation avsedd funktion!

Kursinformation

Kursen är uppdelad i två huvudsakliga delar, där var och en examineras genom ett obligatoriskt moment. Ytterligare obligatoriska inlämningar kan förekomma löpande. Mer information kommer via Moodle-sidan i anslutning till kursstart. Det är i regel en god idé att redan innan starten bekanta sig med kurslitteraturen, vilken finns listad i kursplanen.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi från lärarlaget hälsar er varmt välkomna till kursen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetOlov Hemmingsson
Sara Ekholm, Kurslärare
Olov Hemmingsson, Kursansvarig

Sidan uppdaterades 2021-11-01