VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Svenska språket GR (A), 30 hp.

Kursen går helfart, vilket innebär 30 högskolepoäng under en termin. Beskrivning av syfte, innehåll, lärandemål och examinationsformer framgår av kursplanen. Eftersom Svenska språket A, 30 hp är en IT-distanskurs erhåller studenten en lärplattform (Moodle) vilket är den plats där deltagarna och lärarna träffas under terminen. Den blir tillgänglig i Studentportalen torsdagen före terminsstart.

  • Kurskod: SV060G
  • Anmälningskod: M2132
  • Ort: Flexibel
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2023-01-16 - 2023-06-04

Inför kursstarten ska studenten registrera sig på kursen och se över vilken ordinarie kurslitteratur som föreskrivs. Observera att vi bjuder på vissa titlar (artiklar) och detta framgår av att de i kursplanen kallas för Digital resurs. Terminen börjar i vecka 03 och då hålls ett introducerande webbmöte på distansverktyget Zoom. Exakt tidpunkt för mötet delges i lärplattformen veckan före.

Kursinformation

Svenska språket A består av fyra kursmoment om vardera 7,5hp. Vart och ett av dessa har en s.k. studiehandledning (läsplan) som innehåller läsanvisningar och beskrivning av examinationsuppgifterna. Studiehandledningarna ligger i en kursmodul i lärplattformen. I plattformen finns även diskussionsforum och undervisningsmaterial, m.m. som behövs för att kunna bedriva distansstudier.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 20 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Glömt dina inloggningsuppgifter?.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast tre arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Digital introduktionskurs till dina universitetsstudier
Hur fungerar det att plugga på ett universitet? Webbkursen MiunSkills är till för dig som ny student. Kursen är uppbyggd utifrån erfarenheter och önskemål från våra tidigare studenter.
Den är uppdelad i tre moduler: Universitetet och universitetsstudier, Akademisk kunskap och Må bra.
Till kursen: www.miun.se/miunskills

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Välkommen att läsa om språket i allmänhet och om det svenska i synnerhet!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetDaniel Jacobson
Kursansvarig
Daniel Jacobson

Sidan uppdaterades 2021-11-01