Specialistutbildning, Distriktssköterska

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Specialistutbildning, Distriktssköterska och som student vid Mittuniversitetet.

Hjärtligt välkommen till en utbildning som kommer att ge dig möjligheter till ett varierat och givande arbete. Som distriktssköterska kan du arbeta hälsofrämjande inom barnhälsovård, elevhälsa och i hälsovård för vuxna och äldre. Distriktssköterskan är ansvarig för hälsofrämjande omvårdnad och sjukvård i hemmet, men också för undersökning, vård och behandling på egen mottagning på en hälsocentral.

Kursintroduktion för distriktssköterskeutbildningen sker måndag v 36 klockan 8.30. Du som student väljer att delta i Sundsvall eller Östersund, alternativt via länk. Hela v 36 innefattas av föreläsningar. På fredag v 37 erbjuds barn HLR i Sundsvall och Östersund. Under v 37 kan du efter överenskommelse med den kliniska verksamheten påbörja din första verksamhetsförlagda utbildning.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation

Distansformen innebär att den största delen av dina studier görs hemma. Du som student kan genom länkar och inspelade föreläsningar delta i undervisningen på annan ort än Sundsvall/Östersund. Du som student bör försäkra dig om att du har tillgång till bra internetuppkoppling, kamera och headset i god tid före kursstart.

Verksamhetsförlagd utbildning, sammanlagt tolv veckor i barnhälsovård, elevhälsa och hälso- och sjukvård för vuxna och äldre, sker i offentlig finansierad hälso- och sjukvård i Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen samt kommunernas hälso- och sjukvård. Bedömning av verksamhetsförlagd utbildning sker via trepartssamtal där student, handledare och lärare deltar.

Observera! Den första delen av den verksamhetsförlagda utbildningen (barnhälsovård, elevhälsa) kan påbörjas redan andra kursveckan v 37. Är din hemort en annan än där vi har avtal för verksamhetsförlagd utbildning, bör du i god tid innan terminen börjar själv ordna plats för verksamhetsförlagd utbildning och samråda med kursansvariga i utbildningen (Åsa Carlsund, asa.carlsund@miun.se och Ylva Rönngren, ylva.ronngren@miun.se ). Observera att handledaren ska vara erfaren och ha handledarutbildning eller att det finns tillgång till en person med fördjupad kunskap i handledning.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetMarie Häggström
Programansvarig