Personal- och arbetslivsprogrammet

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Personal- och arbetslivsprogrammet och som student vid Mittuniversitetet.

Vi är glada att du har valt att läsa programmet med oss här vid Mittuniversitetet i Östersund och vi ser fram emot att följa dig och dina programkollegor under de kommande tre åren.

  • Programkod: SPARG
  • Anmälningskod: M4091
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2020

Se viktig ny information om programintroduktion under rubriken programinformation!!

Vi träffas första gången för en programintroduktion i början av v. 36 (se schema i länk). Vid programintroduktionen börjar vi lära känna varandra och går i korthet igenom programmets upplägg och innehåll.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5091Z8705vQQ3wZ5787Y02yY5Y97QQ.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Viktigt meddelande!

Introduktionsföreläsning för Personal- och arbetslivsprogrammet ges måndag den 31 aug kl 10.15-12.00. Då programstudenter, termin ett, är prioriterade att ges undervisning på campus finns en sal i hus F att tillgå. Alla salar är anpassade för att hålla social distansering. Det får dock inte vistas mer än 50 personer i lokalen, vilket innebär att några kan bli utan plats (om alla kommer). Introduktionen ges även på länk genom det digitala kommunikationsverktyget Zoom. Länk: https://miun-se.zoom.us/j/68142846965

All undervisning på den första delkursen kommer att ges både i sal och digitalt via Zoom.
Zoom kommer att användas på flera moment i kursen. Se därmed till att bekanta dig med Zoom redan innan kursstart: https://www.miun.se/student/studentstod/it-tjanster/zoom/

Information om coronaviruset för dig som vistas på campus:
Vi är varandras arbetsmiljö. Tänk på att ta individuellt ansvar. Vi kan inte veta om personen bredvid oss själv är riskgrupp eller har närstående i riskgrupp.
Håll avstånd, var noga med handhygien och stanna hemma vid minsta symtom på förkylning/sjukdom. För mer information: miun.se/corona

Studierna på Personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet, Campus Östersund, inleds med en termins studier i psykologi (Psykologi A, 30 hp). Kursen ger en introduktion till såväl grundläggande psykologiska processer, som hur dessa kan tillämpas på arbetslivssituationer. Vi ser fram emot att få träffa alla nya studenter. Undervisningen kommer bestå av bland annat föreläsningar och seminarier, och behandla psykologiska begrepp som exempelvis varseblivning, inlärning, motivation, minne, kognition, personlighet, och emotion.

Mer information om kursen hittar du i kursplanen (se länk nedan) där du också hittar information om aktuell kurslitteratur. I ett separat välkomstbrev till den första kursen (se länk nedan) finns viktig information kring litteraturen på delkurserna 1 och 3. Missa inte den då den är viktig för era förberedelser inför kursstart. Ni förväntas att ha skaffat all litteratur för första momentet till kursstart.

Länk till kursplan: https://www.miun.se/utbildning/kursplaner-och-utbildningsplaner/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=21716

Länk till välkomstbrevet för första kursen Psykologi GR (A), Basblock, 30 hp (PS087G): https://www.miun.se/ht2020_ps087g_p4641

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Än en gång varmt välkommen till Personal- och arbetslivsprogrammet!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetJonny Bergman
Annika Aletind, Jonny Bergman och Anders Flykt (programansvariga)