Risk- och krishanteringsprogrammet

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Risk- och krishanteringsprogrammet och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som skriver det här brevet, Minna Lundgren och Jennie Olofsson, är programansvariga för Risk- och krishanteringsprogrammet. Vi ser fram emot att träffa dig den 31 augusti då vi bjuder in till en programträff innan den första kursen, Sociologi GR (A) Risker och kriser i samhället, startar.

  • Programkod: SRIKG
  • Anmälningskod: M4021
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2020

Vi kommer att hålla programträffen den 31 augusti i fyra pass: 8.15-9.00, 9.15-10.00, 10.15-11.00 samt 11.15-12.00. Vilket pass du ska gå på kommer du att informeras om via kursplattformen Moodle en vecka innan kursstart. Programträffen äger rum i ljushallen på entréplanet i hus P på Campus Östersund.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5079Z8706vQQ7wZ1Q83Y05yY5YQ7.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation

På programträffen kommer vi att fika tillsammans och gå igenom programmets upplägg. Du kommer också att ha möjlighet att ställa frågor om dina studier.

Du kommer att bli inbjuden till återkommande programträffar under höstterminen och genom hela din studietid vid Risk- och krishanteringsprogrammet.

Det är på många sätt en speciell och oviss höst vi har framför oss. Mittuniversitetet har redan under våren 2020 fattat beslut om att bedriva så kallad Coronaanpassad undervisning under höstterminen 2020. I denna strategi är ni som förstaårsstudenter identifierade som en prioriterad grupp. Det innebär att ni är några av få studenter som faktiskt har undervisning på Campus. Undervisningen kommer dock att bedrivas under specifika förutsättningar:

* Träffar på Campus äger rum i mindre grupper. Ni kommer i god tid innan varje kurstillfälle att informeras om vilken grupp ni tillhör via kursplattformen på Moodle.
* Majoriteten av föreläsningarna kommer att vara digitala. Det innebär att de kommer att finnas tillgängliga för er i kursens Moodleplattform. Under den första delkursen kommer föreläsningarna att vara inspelade vilket innebär att ni inte har några fasta tider att förhålla er till när det gäller de digitala föreläsningarna.

Det är emellertid viktigt att understryka att detta är ett särskilt upplägg utifrån rådande situation och för att undvika smittspridning. I normalfallet är all undervisning på Risk- och krishanteringsprogrammet campusbaserad och vi kommer att återgå till detta så snart det är möjligt, med hänvisning till rådande riktlinjer och rekommendationer.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Återigen, varmt välkommen till Risk- och krishanteringsprogrammet! Vi ser fram emot att träffa dig den 31 augusti.

Om du har frågor innan programträffen kan du ta kontakt med Minna via e-postadressen nedan. Vi har båda semester under sommaren, men kommer att läsa e-post lite då och då. Det innebär att vi svarar på ditt meddelande så snart vi har möjlighet, men viss fördröjning kan förekomma.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetMinna Lundgren
Minna Lundgren (minna.lundgren@miun.se)
Jennie Olofsson

Programansvariga