VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Magisterprogram i statsvetenskap och som student vid Mittuniversitetet.

Jag heter Stefan Dahlberg och är ansvarig för magisterprogrammet i statsvetenskap.

2020 är ett år då mycket inte är som vanligt, på grund av den pandemi som råder. Detta gäller även universitetsstudier. I detta välkomstbrev ska jag därför berätta om hur vi hoppas att det blir, men också om hur det blir om vi måste ändra våra planer.

  • Programkod: SSVMA
  • Anmälningskod: M2281
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2020

Programmet inleds tisdag den 1 september med kursen "Politik och förvaltning på lokal nivå". Vid detta tillfälle kommer också en kortare genomgång av hela programmet att göras. Denna första föreläsning kommer att köras online via Zoom.

Tills vidare planerar vi för att de två första kurserna på programmet körs som distansutbildningar via Zoom.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/riqQQ75ZX80ZZ6Q0995557wZ6Q0Q5Yq7o63v77YQ2yoY.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Lärplattformen Moodle är den främsta kanal som vi använder för att kommunicera med er studenter under kursens gång, oavsett om den genomförs online eller på campus. Om och när vi håller moment online kommer vi att använda verktyget Zoom. Du får tillgång till såväl Moodle som Zoom när du registrerat dig på kursen.

Magisterprogrammet i statsvetenskap är inriktat mot politiskt beteende och offentlig förvaltning och med ett särskilt fokus på det självständiga uppsatsmomentet som genomförs i projektform nära ämnets forskare.

Under höstterminen läses fyra stycken kurser (ansvariga lärare inom parentes):
- Politik och förvaltning på lokal nivå (Bo Svensson)
- Ett medborgarperspektiv på demokrati (Sofie Blombäck och Ingemar Wörlund)
- Socialt kapital, offentlig verksamhet och god samhällsstyrning (Josef Hien)
- Forskningsmetod (Stefan Dahlberg och Josef Hien

Programmet avslutas vårterminen 2021 med skrivandet av en magisteruppsats.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetStefan Dahlberg
Programansvarig