VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Ekoingenjör och som student vid Mittuniversitetet.

  • Programkod: TEKOG
  • Anmälningskod: B4731
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2020

Ekoingenjörsprogrammet är ett campusbaserat program med fysiska träffar. Vi tillämpar blended learning som innebär fysiska föreläsningar i lektionssal men som också kan livestreamas. Vår ambition är att också under hösten kunna erbjuda fysiska träffar om än inte i samma omfattning som normalt. Tid och plats för uppstart ses i schemalänken nedan.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5081Z7701vQQ3wZ5788Y07yY5Y97QQ.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation

Dina studier startar med att du läser två kurser parallellt
-MX043G, Miljö och Naturresurser, 15 hp
-MA133G, Envariabelanalys, 7,5 hp

Ibland kan leveranstiden från förlagen vara ganska lång så det är en bra idé att i god tid innan kursstart beställa kurslitteraturen till de två första kurserna så att du inte riskerar att hamna efter.

MX043G:
1. Principles of Environmental Engineering and Science,Davis and Masten, ISBN: 9781259893544
2. Environmental Science, Kaufmann R, Cleveland CJ, ISBN: 978-0073311869
3. En varmare värld / A warmer world, Bernes C, kan laddas ner från : http://www.naturvardsverket.se/envarmarevarld

MA133G:
1. Matematik för ingenjörer, Rodhe-Sollervallm, upplaga 5 eller 6
2. Calculus, A Complete Course, Adams, R.A., Upplaga 9, Pearson/Addison-Wesley

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Välkommen till Östersund i september!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAndreas Andersson
Programansvarig