Master by research i medie- och kommunikationsvetenskap

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Master by research i medie- och kommunikationsvetenskap och som student vid Mittuniversitetet.

Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt program och till att bli en del i vårt forskningscenter Demicom. Här kan du läsa mer om vad vi gör och vilka vi är: www.miun.se/demicom/
Har du frågor så hör gärna av dig till mig som är programansvarig: solange.hamrin@miun.se

  • Programkod: TMMKA
  • Anmälningskod: I2151
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2020

Den 3 september kl 10-12 har vi en introduktion till programmet och höstens kurser. Introduktionen och kommande workshops kommer att hållas på distans i Zoom.
På grund av den rådande Coronapandemin kommer stora delar av undervisningar ske på distans via det digitala verktyget Zoom och vissa delar av undervisningen kan ske i mindre grupper på campus. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinje.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation

PROGRAMPLAN
Master by Research in media- and communication, TMMKA
Masterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, 120 hp
Degree of Master of Arts with a Major in Media and Communication Science, 120 hp

Termin & kurs
HT 1 - Medie- och kommunikationsvetenskap som forskningsområde,
(Media and Communication Theories and Research Approaches), 15 hp MK024A
- Vetenskapligt projekt I, (Scientific Project I), 15 hp, MK033A

VT 1 - Vetenskaplig metod (Research methods), 15 hp, MK026A
- Vetenskapligt projekt II, (Scientific Project II), 15 hp, MK034A

HT 2 - Vetenskapligt skrivande för samhällsvetare (Scientific writing), 7,5hp, MK028A
- Vetenskapsfilosofi för samhällsvetare (Philosophy of Science), 2,5 hp, MK029A
- Vetenskapligt projekt III, (Scientific Project III), 20 hp, MK035A

VT 2 - Examensarbete, (Degree Project), 30 hp, MK032A

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetSolange Hamrin
Lektor