VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till Processoperatör och som student vid Mittuniversitetet.

Vi heter Olof Björkqvist och Gunilla Pettersson och är programansvariga för processoperatörsprogrammet tillsammans med vår kollega Lisa Lundin från Umeå universitet.

  • Programkod: TPRCG
  • Anmälningskod: G2341
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Start: Höstterminen 2020

Den första programveckan inleds med programinformation via bildkonferenssystemet Zoom (https://miun-se.zoom.us/j/64471237344?pwd=UjdPZ3dUTHlmMy9BR3JkTlFxMDdRQT09).

Den andra veckan genomförs som en introduktionsvecka på Zoom tillsammans med några av våra industripartners. Introduktionsveckan börjar på förmiddagen tisdagen den 8 september och slutar på eftermiddagen den 10 september.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/riqQQ75ZX80ZZ6Q0895157wZ6Q0Q5Yq7o63v88YQ7yoY.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.

Programinformation

Processoperatörsprogrammet är en distansutbildning som vi genomför tillsammans med Umeå universitet. Vi har delat upp programmet så att vi ger ungefär hälften av kurserna var. Den huvudsakliga undervisningen kommer att ske via lärplattformarna Moodle (MIUN:s lärplattform) och Canvas (UmUs lärplattform) samt föreläsningar och handledning via Zoom. Zoom som är ett gemensamt konferenssystem som används av många av Sveriges universitet för distansundervisning. Dessutom så träffas vi fysiskt några gånger per termin på någon av universitetsorterna Sundsvall och Umeå. På dessa träffar har vi laborationer, examination och seminarier.

PROGRAMSTART
Utbildningen startar med introduktion och upprop via Zoom på länken https://miun-se.zoom.us/j/64471237344?pwd=UjdPZ3dUTHlmMy9BR3JkTlFxMDdRQT09
och en introduktionsvecka vecka 37 då ni träffar lärare, industrirepresentanter och studenterna från Umeå Universitet. På introduktionsveckan finns några obligatoriska moment.

INLEDANDE KURSER
I den första kursen "KT023G Inledande kurs för processoperatörer" kommer du att få möta industrierna och få en introduktion till vad yrket innebär. Dessutom kommer vi att introducera de teoretiska ämnena som tillämpas i utbildningen. I den kursen finns introduktionsföreläsningar, studiebesök och egna uppgifter, till exempel att intervjua en processoperatör. Samtidigt som ni läser denna kurs kommer ni att läsa en matematikkurs som ges av Umeå universitet. Repetera gärna gymnasiematematiken i sommar, det brukar göra det lättare att komma igång med matematikkursen på universitetet. Du kommer att få erbjudande om att gå en repetitionskurs innan terminsstart.

Följande kurser ingår i programmet:

År 1: Introduktion till processoperatörsyrket. Algebra och analys för processoperatörer. Allmän kemi. Kemi med energiteknik. Tillämpad energiteknik. Drift och underhåll. Mineraler, petroleum och kemikalier. Industriförlagd praktik.

År 2: Biofiberteknologi. Miljöteknik och hållbar utveckling. Elteknik. Industriella mätsystem. Reglerteknik och automation. Projekt, projektledning och arbetsmiljö. Processer och verktyg för förbättringar. Självständigt arbete

Sista kursen vårterminen år 1 är en praktikkurs. Du är då ute på ett företag och får följa med processoperatörer och lära dig mer om yrket och vad det kan innebära för arbetsuppgifter.

Du avslutar utbildningen med ett självständigt arbete som ska göras ute på ett företag. Du kommer att få en uppgift att lösa som sedan ska redovisas muntligt och skriftligt för dina studiekamrater och på företaget.

KURSLITTERATUR
Det är viktigt att du själv tar reda på vilken kurslitteratur du behöver skaffa och köper in den i tid innan kursstart. Kurslitteratur köper du själv i en bokhandel t.ex. via Internet. Räkna med att litteratur/material kan kosta cirka 4 000 kr per läsår.

UTRUSTNINGSKRAV
Eftersom utbildningen går på distans är det viktigt att du har en datorutrustning som fungerar för att kommunicera med oss och som du kan använda i utbildningen.
Operativsystem: Windows 10 eller Max OS X.
Kamera: USB webbkamera eller inbyggd kamera.
Headset: Med hörlurar och mikrofon i ett set. (Datorns inbyggda högtalare och mikrofon avrådes.)
Webbläsare: Firefox, Chrome (senaste versionen) eller annan likvärdig webbläsare.
Internetuppkoppling: Fast uppkoppling minst 1 Mbit. 3G brukar inte fungera så bra.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan för ditt program
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen till processoperatöresprogrammet. Vi hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss.

Olle och Gunilla

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetOlof Björkqvist
Programansvariga